Tiskové zprávy

26. 6. 2018 12:09

Výsledky jednání vlády 26. června 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
čj. 419/18
Předkládají: předseda vlády a ředitel Bezpečnostní informační služby
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh poslanců Pavla Kováčika, Josefa Kotta, Karla Turečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 183)
čj. 483/18 - bod 19 schůze vlády 19.6.2018
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

4. Návrh poslanců Marka Bendy, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919 (sněmovní tisk č. 189)
čj. 532/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslance Ondřeje Veselého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních ve znění zákonů č. 87/2015 Sb., č. 161/2016 Sb., č. 189/2016 Sb., č. 298/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 334/2016 Sb., zákonů č. 460/2016 Sb., č. 296/2017 Sb. a č. 303/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 190)
čj. 537/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 191)
čj. 538/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

7. Návrh poslanců Karla Raise, Františka Váchy, Kateřiny Valachové, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 192)
čj. 533/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

8. Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 193)
čj. 539/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

9. Návrh poslanců Zuzany Majerové Zahradníkové, Petra Dolínka, Věry Procházkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 194)
čj. 540/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

10. Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravsko-slezského a Karlovarského kraje 2018-2019
čj. 492/18
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Pojednávání bylo přerušeno.

11. Žádost o předchozí souhlas vlády s nepeněžitým vkladem majetku České republiky do obchodní společnosti Explosia a.s., spojeným s navýšením jejího základního kapitálu
čj. 526/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2019 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2021
čj. 527/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh kandidátů na členství v Radě Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
čj. 525/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019
čj. 543/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: Pojednávání bylo přerušeno.

15. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2017
čj. 534/18
Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

16. Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti
čj. 541/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

19. Návrh na jmenování do hodnosti armádního generála
čj. 548/18
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

17. Zpráva o plnění Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 za rok 2017
čj. 528/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na odvolání člena předsednictva a předsedy Technologické agentury České republiky
čj. 547/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Pracovní návštěva předsedy vlády Polské republiky Mateusze Morawieckého v České republice dne 6. července 2018
čj. 550/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh na uskutečnění pracovní cesty předsedy vlády České republiky na setkání předsedů vlád v rámci iniciativy Čínské lidové republiky k šestnácti zemím střední, východní a jihovýchodní Evropy v Sofii ve dnech 6. - 7. července 2018
čj. 549/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Analýza uplatňování Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě České republiky
čj. 544/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

2. Souhrnná zpráva za rok 2017 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018
čj. 545/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

3. Informace o veřejné zakázce „Kryptografické prostředky a technologie – nákup“
čj. 535/18
Předkládá: ministryně obrany

4. Informace o veřejné zakázce „Reprodukce KOUI a bezpečnosti KIS (2018-2019)“
čj. 536/18
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie