Tiskové zprávy

27. 3. 2018 12:42

Výsledky jednání vlády 27. března 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní
čj. 176/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednaní vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 137/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednaní vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové, Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu (sněmovní tisk č. 111)
čj. 216/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednaní vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr (sněmovní tisk č. 112)
čj. 217/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednaní vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

6. Usnesení vlády o prioritách Koncepce Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky pro rok 2018 a poskytnutí peněžních darů do zahraničí v rámci Programu Ministerstva vnitra „Pomoc na místě“ v roce 2018
čj. 218/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednaní vlády: Schváleno.

K bodům 7 - 16 přizván: M. Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/27 – „Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných správců kapitol státního rozpočtu“
čj. 85/18 - bod 10 schůze vlády 21.3.2018
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednaní vlády: Schváleno.

8. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/01 „Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu a obnovu kulturních památek“
čj. 74/18 - bod 17 schůze vlády 21.3.2018
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednaní vlády: Schváleno.

9. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/21 „Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu“
čj. 82/18 - bod 11 schůze vlády 21.3.2018
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednaní vlády: Schváleno.

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/30 – „Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny“
čj. 83/18 - bod 12 schůze vlády 21.3.2018
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednaní vlády: Schváleno.

11. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 17/10 „Pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky“
čj. 171/18 - bod 13 schůze vlády 21.3.2018
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednaní vlády: Schváleno.

12. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 17/05 „Výstavba, modernizace a rekonstrukce dálnic“
čj. 213/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednaní vlády: Schváleno.

13. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/28 „Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti“
čj. 170/18 - bod 14 schůze vlády 21.3.2018
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednaní vlády: Schváleno.

14. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/03 – „Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu zdravotnictví“
čj. 214/18
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednaní vlády: Schváleno.

15. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/08 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016“
čj. 188/18 - bod 15 schůze vlády 21.3.2018
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednaní vlády: Schváleno

16. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/31 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
čj. 54/18 - bod 16 schůze vlády 21.3.2018
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednaní vlády: Schváleno.

18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 226/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednaní vlády: Bod byl z jednání stažen.

19. Zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty
čj. 199/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednaní vlády: Schváleno.

20. Zahraniční projekt Ministerstva zemědělství „Zvýšení dopadu ekologických zemědělských podniků v iráckém Kurdistánu“
čj. 223/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednaní vlády: Projednávání bylo přerušeno.

22. Návrh usnesení vlády o služebním hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu za rok 2017
čj. 233/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednaní vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

17. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2018
čj. 220/18
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednaní vlády: Schváleno.

21. Informace o aktuálním finančním zajištění a stavu realizace projektů k významným výročím roku 2018 spojených s naší státností
čj. 227/18
Předkládají: ministr kultury a vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednaní vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2017
čj. 221/18
Předkládá: ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie