Tiskové zprávy

29. 11. 2018 8:15

Výsledky jednání vlády 29. listopadu 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Mandát pro předsedu vlády Andreje Babiše na summit členských států skupiny Přátel koheze dne 29. listopadu 2018 v Bratislavě
Předkládá: předseda vlády Andrej Babiš
Výsledek jenání: Schváleno.

2. Informace České národní banky k aktuálnímu stavu záměru Bulharska vstoupit do ERM II a bankovní unie a možné implikace pro ČR
Předkládá: guvernér České národní banky Jiří Rusnok
Výsledek jenání: Schváleno se změnou.

B. K projednání s rozpravou

1. Návrh poslanců Jana Farského, Víta Rakušana, Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů (sněmovní tisk č. 313)
čj. 1013/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jenání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

2. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2019
čj. 954/18 - bod 5 schůze vlády 14. 11 .2018
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jenání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

16. Odvolání státního tajemníka v Ministerstvu průmyslu a obchodu a vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu průmyslu a obchodu
čj. 1040/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jenání vlády: Schváleno.

17. Návrh na sjednání Rámcové dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Marockého království
čj. 1039/18
Předkládají: ministryně průmyslu a obchodu a ministr zahraničních věcí
Výsledek jenání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy

3. Řešení výplaty nepojistných dávkových systémů v resortu práce a sociálních věcí
čj. 980/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jenání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

4. Zprávy o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jejích poradních orgánů za rok 2018 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a členů jejích poradních orgánů za rok 2018
čj. 994/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jenání vlády: Schváleno.

5. Poskytnutí peněžních darů do zahraničí mezinárodním organizacím a vybraným institucím v roce 2018 z kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí ČR
čj. 1006/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jenání vlády: Schváleno.

6.Návrhy na jmenování profesorů
čj. 1009/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jenání vlády: Schváleno.

7. Návrh na schválení seznamu soudců ad hoc Evropského soudu pro lidská práva za Českou republiku
čj. 1010/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jenání vlády: Schváleno.

8. Jmenování zástupců České republiky v Mezinárodní investiční bance
čj. 984/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jenání vlády: Schváleno.

9. Návrh na obeslání 38. zasedání stálého výboru Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Štrasburk, Francie, 27. – 30. listopadu 2018)
čj. 1004/18
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jenání vlády: Schváleno.

10. Návrh na obeslání 10. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Ženeva, Švýcarsko 4.–6. prosince 2018)
čj. 1002/18
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jenání vlády: Schváleno.

11. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí zemí NATO v Bruselu ve dnech 4.–5. prosince 2018
čj. 1007/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jenání vlády: Schváleno.

12. Účast delegace České republiky na zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v Miláně ve dnech 6. až 7. prosince 2018
čj. 1011/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jenání vlády: Schváleno.

13. Oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Mongolska Damdina Tsogtbaatara v České republice ve dnech 2. až 5. prosince 2018
čj. 1005/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jenání vlády: Vyřazeno.

14. Zpráva o pracovní cestě ministra zahraničních věcí do Bruselu ve dnech 19.–21.listopadu 2018
čj. 1012/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jenání vlády: Schváleno.

15. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2018
čj. 1020/18
Předkládá: T. Barthová, pověřená vedením Úřadu vlády
Výsledek jenání vlády: Schváleno.

18. Účast delegace České republiky na Summitu přátel koheze dne 29. listopadu 2018 v Bratislavě
čj. 1035/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jenání vlády: Schváleno.

19. Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na schůzce ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny ve Slovenské republice dne 29. listopadu 2018
čj. 1036/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jenání vlády: Schváleno.

20. Oficiální návštěva předsedy vlády Maďarska Viktora Orbána v České republice ve dnech 30. listopadu – 1. prosince 2018
čj. 1037/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jenání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci

1. Zpráva o inflaci IV/2018
čj. 992/18
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Fiskální výhled České republiky (listopad 2018)
čj. 986/18
Předkládá: ministryně financí

3. Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2018)
čj. 1003/18
Předkládá: ministryně financí

4. Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2018
čj. 1008/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

5. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za III. čtvrtletí 2018
čj. 993/18
Předkládá: ministr dopravy

6. Veřejná zakázka "Vrtulníky Mi-171Š SOATU - modernizace 2. část" realizovaná prostřednictvím vertikální spolupráce podle ust. § 189 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), kdy se jedná o veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle ust. § 187 odst. 1 písm. c) v souladu s přílohou č. 1 zákona
čj. 997/18
Předkládá: ministr obrany

7. Veřejná zakázka "Nákup munice 2019/VI - 60 mm M", zadávaná formou vertikální spolupráce v souladu s ustanovením § 189 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 998/18
Předkládá: ministr obrany

8. Veřejná zakázka - "Malý bezpilotní průzkumný prostředek 1. část - nákup součástí kompletu UAS ScanEagle", zadávaná s využitím obecné výjimky v oblasti obrany a bezpečnosti podle ustanovení § 191, odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím programu FMS (Foreign Military Sales)
čj. 999/18
Předkládá: ministr obrany

9. Veřejná zakázka "Nákup munice 2019/VII - 40 mm", zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1000/18
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie