Tiskové zprávy

3. 6. 2019 18:24

Výsledky jednání vlády 3. června 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Příspěvek ČR k přípravě Strategické agendy EU na období 2019-2024
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Projednávání bylo přerušeno.

Rámcová pozice k doporučení Komise: Kybernetická bezpečnosti sítí 5G
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

Rámcová pozice ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské Radě a Radě: Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: Schváleno.

Rámcová pozice ke sdělení k efektivnějšímu rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

Zpráva o průběhu a výsledcích neformální večeře hlav států a předsedů vlád dne 28. května 2019 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
čj. 402/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh ústavního zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu Parlamentu České republiky
čj. 403/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony
čj. 404/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
čj. 399/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 473)
čj. 453/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

 6. Návrh poslanců Heleny Válkové, Františka Elfmarka, Tomáše Vymazala, Leo Luzara, Aleny Gajdůškové a Lubomíra Španěla na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 475)
čj. 454/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

7. Navýšení příjmu žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelském úřadu České republiky ve Lvově v rámci Režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované pracovníky z Ukrajiny
čj. 144/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

8. Hodnocení Projektu „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství Ukrajiny“
čj. 159/19
Předkládají: ministr zemědělství, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra, ministr zahraničních věcí a ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Zpráva o stavu přípravy a realizace opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy, včetně návrhu na zabezpečení finančních prostředků na přípravu a realizaci vyvolaných investic a staveb záměrem „Opatření na horní Opavě“
čj. 442/19
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Další podpora pro Nadační fond obětem holocaustu
čj. 279/19
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
čj. 452/19
Předkládají: místopředsedkyně vlády a ministryně financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Účast předsedy vlády na oslavách 75. výročí operace „Overlord“ ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska dne 5.6.2019
čj. 450/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Vyslání delegace České republiky vedené předsedou vlády na mezinárodní bezpečnostní konferenci GLOBSEC v Bratislavě dne 8. června 2019
čj. 445/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na bezpečnostní konferenci GLOBSEC 2019 v Bratislavě ve dnech 7. a 8. června 2019
čj. 447/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Francouzské republice dne 5. června 2019
čj. 449/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Černé Hoře a v Bosně a Hercegovině ve dnech 10. a 11. června 2019
čj. 446/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Program českého předsednictví ve Visegrádské skupině (2019/2020)
čj. 455/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí

2. Průběžná zpráva o přípravách účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji
čj. 448/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3. Informace o průběhu mimořádného zasedání 14. Valného shromáždění OTIF (dále jen „Shromáždění“) (Bern, 27. února 2019)
čj. 441/19
Předkládá: ministr dopravy

4. Veřejná zakázka „Ochranná balistická přilba AFH II“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 191 odst. 2 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona
čj. 457/19
Předkládá: ministr obrany

5. Veřejná zakázka „Systém balistické ochrany jednotlivce“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 191 odst. 2 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve spojení s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona
čj. 456/19
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie