Tiskové zprávy

31. 10. 2018 9:39

Výsledky jednání vlády 31. října 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
čj. 842/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh poslanců Lukáše Koláříka, Olgy Richterové, Kateřiny Valachové, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 295)
čj. 889/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

3. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Heleny Langšádlové, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 296)
čj. 895/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

4. Způsob výběru evropských žalobců a evropských pověřených žalobců za Českou republiku podle nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce
čj. 897/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Úvěrové financování rozvoje dopravní infrastruktury ČR z prostředků EIB
čj. 745/18 - bod 4 schůze vlády 12. 9. 2018
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

6. Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019–2023
čj. 802/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

7. Návrh na realizaci usnesení vlády České republiky ze dne 8. června 2016 č. 514 a na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 5. října 2015 č. 791
čj. 894/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Zpoplatnění některých silnic I. třídy v České republice od 1. ledna 2020
čj. 901/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

16. Odvolání a jmenování členů a ustanovení předsedy Správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty
čj. 919/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Pověření k připojení se ke společnému prohlášení Rovnost žen a mužů jako priorita Evropské unie dnes a v budoucnu
čj. 918/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

8. Návrh na jmenování zástupců státní správy členy Akademického sněmu Akademie věd České republiky.
čj. 898/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
čj. 885/18
Předkládají: ministryně financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh na obeslání 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry (Versailles, 13.–16. 11. 2018)
čj. 899/18
Předkládají: ministryně průmyslu a obchodu a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh na obeslání 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, 9. zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti a 3. zasedání smluvních stran Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání (Šarm aš-Šajch, Egypt, 17.–29. listopadu 2018)
čj. 882/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Pracovní návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana v Čínské lidové republice ve dnech 3. až 6. listopadu 2018
čj. 892/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Zpráva o pracovní cestě ministra zahraničních věcí do Spolkové republiky Německo dne 19. října 2018
čj. 893/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2018
čj. 884/18
Předkládá: T. Barthová, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Slovenské republice dne 2. listopadu 2018
čj. 916/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Veřejná zakázka „Náhradní díly – zbraně ČZ“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
čj. 886/18
Předkládá: ministr obrany

2. Informace o veřejné zakázce „Rozvoj OTS VŘ PozS (Operačně taktického systému velení a řízení pozemních sil AČR) k naplnění schopností FMN (Federated Mission Networking)“
čj. 887/18
Předkládá: ministr obrany

3. Informace o veřejné zakázce Originální náhradní díly výrobce Renault Truck Defence za účelem obchodu a servisu
čj. 772/18
Předkládá: ministr obrany

4. Informace o veřejné zakázce „Pořízení prostředků CCI k akvizičním projektům programů 107V081, 107V321, 107V221, 107V412, 107V682, 107V421, 107V599, 107V491, 107V499, 107V691“
čj. 900/18
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter