Tiskové zprávy

4. 3. 2019 16:01

Výsledky jednání vlády 4. března 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou

1. Návrh na změnu ve funkci mluvčí vlády
čj. 176/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh poslanců Jiřího Miholy, Karla Raise, Františka Váchy, Václava Klause, Terezy Hyťhové, Jaroslava Foldyny a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 389)
čj. 167/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

3. Návrh poslanců Jakuba Michálka, Jaroslava Faltýnka, Jana Farského, Tomia Okamury a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 390)
čj. 168/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlád
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

4. Návrh poslanců Jiřího Miholy, Karla Raise, Petra Fialy, Františka Váchy, Lukáše Bartoně, Terezy Hyťhové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 396)
čj. 169/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 204)
čj. 165/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky Ministerstvo vnitra brání veřejné ochránkyni práv v šetření tím, že jí v rozporu se zákonem odmítá předložit vyžádané písemnosti
čj. 142/19
Předkládá: veřejná ochránkyně práv
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nové usnesení

7. Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019
čj. 152/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh na změnu zadavatele veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při odstraňování staré ekologické zátěže – skládky odpadů bývalého státního podniku OSTRAMO
čj. 158/19
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Informace o připravovaném výstavním projektu „Sluneční králové“ v roce 2020
čj. 172/19
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

10. Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 – 2023
čj. 164/19
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Zpřesnění vymezení prostor pokrytých systémem automatické biometrické detekce obličejů na letišti Václava Havla Praha
čj. 160/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh na přijetí změn Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
čj. 153/19
Předkládají: ministři školství‚ mládeže a tělovýchovy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh na obeslání 4. zasedání Environmentálního shromáždění Organizace spojených národů (UNEA-4) (Nairobi, Keňa, 11. – 15. března 2019)
čj. 156/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Setkání prezidentů, ministrů zahraničních věcí a ministrů obrany zemí Visegrádské skupiny při příležitosti oslav 20. výročí vstupu České, Maďarské a Polské republiky do Severoatlantické aliance v Praze dne 12. března 2019
čj. 154/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Francouzské republice ve dnech 10. – 11. března 2019
čj. 161/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Nizozemského království Stefa Bloka v České republice dne 6. března 2019
čj. 155/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky ve Spojených státech amerických ve dnech 5. - 9. března 2019
Předkládá: ministr zahraničí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Pracovní cesta předsedy vlády na oslavy 20. výročí vstupu Polské republiky do NATO ve Varšavě dne 10. března 2019
Předkládá: ministr zahraničí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zřízení národního mechanismu pro prověřování zahraničních investic z bezpečnostních důvodů
čj. 163/19
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu

2. Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. července do 31. prosince 2018 a celkově od počátku privatizace)
čj. 157/19
Předkládá: ministryně financí

3. Zajištění provozu a dostupnosti Portálu veřejné správy
čj. 170/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie