Tiskové zprávy

4. 4. 2018 9:37

Výsledky jednání vlády 4. dubna 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách
čj. 93/18
Předkládají: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 115)
čj. 236/18
Předkládají: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Stanislava Grospiče, Alexandera Černého a dalších na vydání ústavního zákona o referendu (sněmovní tisk č. 117)
čj. 237/18
Předkládají: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Pavla Kováčika, Zdeňka Ondráčka a Leo Luzara na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) (sněmovní tisk č. 118)
čj. 238/18
Předkládají: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

6. Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech
čj. 245/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Návrh na pověření ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost k podpisu smlouvy o Vládním bezpečnostním programu se společností Microsoft
čj. 252/18
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o uskutečněných krocích v plnění „Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025“ v roce 2017
čj. 228/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

2. Zpráva o vyhodnocení potenciálních možností účasti ČR v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v kontextu stárnutí populace
čj. 241/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

3. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky za rok 2017
čj. 243/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

4. Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Zajištění Národního koordinačního centra mezinárodního monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP FORESTS v roce 2018–2022“
čj. 224/18
Předkládá: ministr zemědělství

5. Informace Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/21 „Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice“
čj. 231/18
Předkládají: ministryně financí a ministr průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter