Tiskové zprávy

7. 5. 2020 18:06

Výsledky jednání vlády 7. května 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů
čj. 461/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

2. Návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
čj. 452/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Národní program reforem ČR 2020 (znění Národního programu reforem ČR 2020)
čj. 411/20
Předkládá: předseda vlády

4. Návrh na jednorázovou odměnu určenou pro zdravotnické pracovníky 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby
čj. 460/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

5. Návrh dofinancování sociálních služeb v roce 2020 v souvislosti s epidemií onemocnění COVID_19
čj.393/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

6. Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb – I. Aktualizace
čj. 467/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

7. Stanovení dalších výjimek ze zákazu poskytování vybraných sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
čj. 463/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

8. Využití daru společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech na udělení cen v hackathonu Hack the Crisis Czech Republic a pro podporu rozvoje technologií pro řešení koronavirové krize a jejích následků
čj. 468/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie