Tiskové zprávy

8. 3. 2017 13:45

Výsledky jednání vlády 8. března 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii.

Body s rozpravou

1. Návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení
čj. 120/17
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj a ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení
čj. 121/17
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj a ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
čj. 177/17
Předkládá: předseda vlády pověřený řízením Ministerstva průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona o univerzitních nemocnicích a o změně některých zákonů (zákon o univerzitních nemocnicích)
čj. 172/17 - bod 1 schůze vlády 27.2.2017
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh zákona o elektronické identifikaci
čj. 124/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
čj. 125/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
čj. 148/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh poslanců Karla Raise a Ladislava Oklešťka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 1032)
čj. 221/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

9. Aktualizovaný Akční plán pro rozvoj digitálního trhu a 3. zpráva o imple-mentaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu
čj. 119/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Politika ochrany klimatu v České republice
čj. 200/17
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

11. Návrh usnesení vlády o služebním hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu za rok 2016
čj. 203/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Body bez rozpravy

12. Zpráva o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální dopravy
čj. 223/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

13. Změna usnesení vlády ze dne 16. února 2015 č. 106, ke stavu plnění jednotlivých opatření obsažených v návrhu systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění
čj. 213/17
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Zpráva o výsledcích podrobné analýzy současného stavu výuky všech bezpečnostních témat ve školách s návrhy dalšího postupu
čj. 212/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na změnu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
čj. 198/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2017
čj. 211/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na sjednání Smlouvy mezi  Českou republikou a  Kamerunskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
čj. 202/17
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 9. a 10. března 2017 v Bruselu
čj. 217/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno

19. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky v Kanadě a účasti na summitu Globální koalice proti islámskému státu ve Spojených státech amerických ve dnech 19.-26. března 2017
čj. 218/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Zpráva o vyhodnocení potenciálních možností účasti ČR v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v kontextu stárnutí populace
čj. 222/17
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

Pro informaci

1. Zpráva o činnosti koordinátora digitální agendy ČR za rok 2016
čj. 147/17
Předkládá: předseda vlády

2. Čtvrtletní zpráva Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi – třetí čtvrtletí roku 2016
čj. 199/17
Předkládá: předseda vlády

3. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 15. února 2017
čj. 205/17
Předkládá: ministr vnitra

4. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za  IV. čtvrtletí 2016
čj. 224/17
Předkládá: ministr dopravy

5. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc leden 2017
čj. 215/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

6. Veřejná zakázka „Ochranná balistická přilba Air Frame Helmet“
čj. 206/17
Předkládá: ministr obrany

7. Změny plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2016 a 2017
čj. 208/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

8. Informace o výsledku kontroly realizace nápravných opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/33 - „Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky“
čj. 204/17
Předkládá: ministr zdravotnictví

9. Informace o humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou do zahraničí v roce 2016
čj. 220/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

10. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 6. února 2017 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 7. února 2017 v Bruselu
čj. 219/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

11. Informace o průběhu a výsledcích 13. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, 8. zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti a 2. zasedání smluvních stran Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání
čj. 196/17
Předkládá: ministr životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie