Tiskové zprávy

8. 3. 2018 11:26

Výsledky jednání vlády 8. března 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
čj. 164/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh poslance Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 80)
čj. 163/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

4. Spojená 12. a 13. periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace
čj. 150/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh na změnu ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky
Předkládá: ministryně obrany
čj. 187/18
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Jmenování ministryně financí guvernérkou mezinárodních finančních institucí a Evropské investiční banky
čj. 155/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Jmenování členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
čj. 151/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Písemná informace o krocích učiněných při realizaci doporučení Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen týkajících se podpory vyššího zastoupení žen v politice (doporučení č. 23) a sterilizací provedených v rozporu s právem (doporučení č. 29)
čj. 153/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Návrh na podpis a ratifikaci Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s biomedicínským výzkumem
čj. 160/18
Předkládají: ministři zdravotnictví a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2018
čj. 149/18
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o průběhu a výsledcích XI. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace
čj. 158/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

2. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/33„Správa spotřebních daní“
čj. 161/18
Předkládá: ministryně financí

3. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/31„Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku“
čj. 162/18
Předkládá: ministryně financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie