Tiskové zprávy

8. 2. 2017 15:34

Výsledky jednání vlády 8. února 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii

Podmínky kandidatury ČR na přesídlení agentur Evropské unie ze Spojeného království do ČR v souvislosti s brexitem
Předkládá: předseda vlády Bohuslav Sobotka
Výsledek jednání: Schváleno.

Předběžná rámcová pozice k legislativním návrhům zimního balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
Výsledek jednání: Schváleno.

Informace o průběhu a výsledcích Maltského neformálního summitu hlav států a předsedů vlád členských zemí EU dne 3. února 2017 ve Vallettě
Předkládá: předseda vlády Bohuslav Sobotka
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací.

Přehled klíčových opatření realizovaných v letech 2015 a 2016 na úrovni EU v oblasti ochrany vnějších hranic a boje s nelegální migrací
Předkládají: předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr vnitra Milan Chovanec
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací.

Informace o průběhu ratifikace dohody CETA v Parlamentu České republiky
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací.

4. Informace o dosažení dohody Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise v otázce zrušení roamingových příplatků
Předkládá: předseda vlády Bohuslav Sobotka
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1609/16 - bod 5 schůze vlády 30.1.2017
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 26/17 - bod 6 schůze vlády 30.1.2017
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila s úpravou.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání
čj. 1406/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslance Pavla Bělobrádka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1006)
čj. 117/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

5. Informace o kybernetickém útoku na elektronickou poštu Ministerstva zahraničních věcí
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací.

6. Návrh nominace zvláštního zmocněnce ministra zahraničních věcí pro Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pana Štefana Füleho jako kandidáta České republiky na pozici generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
čj. 84/17 - bod 17 schůze vlády 30.1.2017
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příštího jednání.

7. Situační zpráva o realizaci Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty
čj. 1544/16 - bod 17 schůze vlády 5.12.2016
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji
čj. 111/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory
čj. 37/17
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno s doplněním.

10. Návrh investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems, s. r. o.
čj. 110/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

11. Informace o aktuální situaci systému státem podpořeného exportního financování a pojišťování a návrh dalších opatření
čj. 115/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

12. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 37/16 o návrhu skupiny 18 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
čj. 101/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Neschváleno.

13. Informace k vyskladnění munice z areálu muničního skladu Květná a stav úhrad za skladování
čj. 43/17 - bod 3 Pro informaci schůze vlády 25.1.2017
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

15. Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády
čj. 105/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

21. Informace o postupu prací při plnění úkolů uvedených v bodě 1 až 3 usnesení vlády České republiky č. 693 ze dne 26. Srpna 2015
čj.91/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

22. Jmenování předsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
čj.135/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

C. K projednání bez rozpravy

14. Stanovení výše účasti státního rozpočtu na vybrané operační programy pro období 2014 – 2020
čj. 116/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na odvolání a jmenování náhradníka člena Státní volební komise
čj. 94/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace
čj. 100/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

18. Návrh na odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra
čj. 90/17
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na výpověď smluv o zdanění příjmů z úspor uzavřených se zámořskými zeměmi a územími Spojeného království a s Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a Nizozemské Antily
čj. 95/17
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy tajemníka pro styky se státy Svatého stolce Paula Richarda Gallaghera v České republice ve dnech 9. – 11. února 2017
čj. 109/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb - listopad a prosinec 2016
čj. 113/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

2. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 15. ledna 2017
čj. 92/17
Předkládá: ministr vnitra

3. Veřejná zakázka „Systém ochrany a monitorování NG digital - SOM6“ zadávaná podle § 189 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 98/17
Předkládá: ministr obrany

4. Informace o průběhu a výsledcích 4. zasedání smluvních stran Protokolu o vodě a zdraví, které se konalo ve dnech 14. – 16. listopadu 2016 v Ženevě, Švýcarsko
čj. 114/17
Předkládá: ministr zdravotnictví

5. Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/36 Peněžní prostředky vynakládané na nákup služeb stravování facility managementu a střežení objektů v resortu Ministerstva obrany
čj. 99/17
Předkládá: ministr obrany

6. Informace o plnění opatření ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/16 „Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva spravedlnosti“
čj. 96/17
Předkládá: ministr spravedlnosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie