Tiskové zprávy

8. 9. 2010 14:43

Výsledky jednání vlády 8. září 2010

A. Evropská agenda:

1.Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2.Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 včetně rozpočtové dokumentace
č.j. 885/10
Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: přerušeno

3.Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013
č.j. 888/10
Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: přerušeno

4.Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 - 2013, aktualizace pro roky 2011 - 2013
č.j. 889/10
Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: přerušeno

5.Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry č.j. 399/10
Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

6.Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 47)
č.j. 900/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: nesouhlasné stanovisko

C. K projednání bez rozpravy:

7.Dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Liberec
č.j. 880/10
Předkládá: ministr financí

8.Návrh změny osoby pověřené výkonem akcionářských práv v obchodní společnosti Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost
č.j. 896/10
Předkládá: ministr zemědělství

9.Informace o personální změně na pozici vedoucí odboru Interní audit a inspekce na Ministerstvu financí (srpen 2010)
č.j. 887/10
Předkládá: ministr financí

10.Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
č.j. 894/10
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

11.Účast delegace ČR vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 15. - 17. září 2010 v Bruselu
č.j. 913/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

D. Různé

* * *

Pro informaci:


1.Informace o smlouvě č. 102600417 na nákup náhradních dílů a spotřebního materiálu pro zabezpečení provozu a oprav speciálního a výškového vybavení pilotů a osádek vrtulníků Mi-171Š
č.j. 882/10
Předkládá: ministr obrany

2.Informace o veřejné zakázce „Analyticko-vyhledávací, monitorovací a rešeršní systém AVMRS daňové správy“ dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
č.j. 883/10
Předkládá: ministr financí

3.Informace o veřejné zakázce na zajištění nájmu směrovačů pro územní finanční orgány Ministerstva financí
č.j. 890/10
Předkládá: ministr financí

4.Informace o průběhu a výsledcích 99. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 2. – 18. června 2010)
č.j. 895/10
Předkládají: ministr práce a sociálních věcí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

5.Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky nazvané „Služby komunikační infrastruktury pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev obcí v roce 2010“ v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 903/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie