Tiskové zprávy

9. 3. 2020 17:41

Výsledky jednání vlády 9. března 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Mandát na zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro obchod dne 12. března 2020 v Bruselu
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: Schváleno.

Mandát na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 13. března 2020 v Bruselu
Předkládají: 1. vicepremiér a ministr vnitra a ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 23/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
čj. 164/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 753)
čj. 186/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/01 – „Peněžní prostředky vynaložené na technickou pomoc z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“
čj. 168/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/21 „Výstavba a modernizace silnic I. třídy“
čj. 169/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/03 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva kultury za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018“
čj. 187/20
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Vyhodnocení opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/10 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Vojenské lesy a statky ČR
čj. 178/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila informací.

9. Doplnění materiálu s názvem „Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“
čj. 188/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Informace o opatřeních Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
čj. 210/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

14. Nominace kandidáta České republiky na funkci generálního tajemníka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
čj. 206/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Program ÚVĚR COVID
čj. 211/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
čj. 212/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 85
čj. 213/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 2/20 o návrhu na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „u žen zvýšené o 50“
čj. 174/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Vyhlášení výběrových řízení na služební místa státních tajemníků v Ministerstvu spravedlnosti a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
čj. 183/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh na poskytnutí peněžního daru Ministerstvu obrany Republiky Severní Makedonie na pořízení vybavení ochrany proti zbraním hromadného ničení
čj. 179/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí Bukurešťského formátu (B9) ve Vilniusu ve dnech 10. a 11. března 2020
čj. 175/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Marockého království Nassera Bourity v České republice ve dnech 16 a 17. března 2020
čj. 200/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Pracovní návštěva ministerského předsedy Svobodného státu Bavorsko pana Markuse Södera v Železné Rudě - Bayerisch Eisensteinu dne 10. března 2020
čj. 204/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci I/2020
čj. 167/20
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Průběžné hodnocení Koncepce obranného aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na období 2016 až 2022
čj. 165/20
Předkládá: ministr obrany

3. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít dílčí objednávku z Rámcové smlouvy o poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy (CENDIS), předmětem objednávky je poskytování služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, architektury ICT, metodické podpory řízení projektů a zajištění operativní podpory bezpečnosti provozu
čj. 184/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

4. Informace o průběhu a výsledcích 40. Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
čj. 182/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie