Tiskové zprávy

25. 5. 2007 15:00

Zasedání Výboru pro zpravodajskou činnost

Dnes, v pátek 25. května 2007, zasedal vládní Výbor pro zpravodajskou činnost, který je pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu.

Členové výboru se na zasedání mimo jiné shodli na tom, že v rámci nové struktury zpravodajského systému České republiky nebude integrován Úřad pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační služba.

Výbor pro zpravodajskou činnost je stálým orgánem Bezpečnostní rady státu pro koordinaci činnosti zpravodajských služeb ČR a plánování opatření k zajištění zpravodajské činnosti a spolupráci státních orgánů, které získávají, shromažďují a vyhodnocují informace nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky.

Výbor má 9 členů. Předsedou Výboru je předseda vlády. Místopředsedou je ministr vnitra a informatiky. Dalšími členy Výboru jsou: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, ministr zahraničních věcí, ministryně obrany, ředitel Bezpečnostní informační služby, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace, ředitel Vojenského zpravodajství a vedoucí Úřadu vlády ČR.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie