Vicepremiérka pro boj s korupcí zorganizovala seminář na téma Zpřístupnění dat a informací

Publikováno: 22. 11. 2012 , Autor: Pavla Zdráhalová

Místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí ve čtvrtek 22. listopadu 2012 zahájila seminář na téma Zpřístupnění dat a informací, který
zorganizovala Sekce pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ve spolupráci s týmem odborníků z Vysoké školy ekonomické, Univerzity Karlovy, Ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu.

Cílem semináře bylo seznámit zástupce resortů veřejné správy s problematikou otevřených dat a informací, a to s ohledem na plnění závazku Akčního plánu mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí, do kterého bylo na základě veřejné diskuze zařazeno právě i zpřístupnění dat a informací jako jedno z jeho tří hlavních okruhů.

Vicepremiérka pro boj s korupcí zorganizovala seminář na téma Zpřístupnění dat a informací

„Aktivní zpřístupňování informací a dat, která mají státní orgány a veřejné instituce k dispozici pro veřejnost, se stává standardem komunikace státní správy s občany. Na celém světě přibývá vlád, které automaticky zveřejňují svá data,“ uvedla Karolína Peake.

Jako první uvedly otevřená data do praxe v roce 2009 Spojené státy americké. Mezi další země, které provozují vlastní katalog otevřených dat patří například Velká Británie, Německo, Slovensko ale i země Třetího světa Keňa, Brazílie.

„Vytvoření katalogu dat veřejné správy bude také jedním z úkolů nové protikorupční strategie, která se momentálně dokončuje,“ řekla na závěr svého projevu Peake.

Na semináři vystoupili i zástupci akademické sféry, Martin Nečaský z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Dušan Chlapek a Jan Kučera z Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří ve spolupráci s Ministerstvem vnitra vypracovali Metodiku publikace otevřených dat veřejné správy ČR a Koncepci katalogizace otevřených dat. Na závěr k tématu přispěla se svými zkušenostmi z praxe ředitelka odboru informačních služeb Českého statistického úřadu Petra Kuncová, jelikož Český statistický úřad s otevřenými daty úspěšně pracuje.

Vicepremiérka pro boj s korupcí zorganizovala seminář na téma Zpřístupnění dat a informací

Sekce pro koordinaci boje s korupcí je s ohledem na zajištění koordinace plnění závazků Akčního plánu připravena poskytnout všem zájemcům z veřejné správy aktivní podporu
a spolupráci při vytváření a zavádění otevřených dat.

Česká republika je od září loňského roku členem mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí - Open Government Partnership (OGP). Jedná se o mezinárodní iniciativu administrativy USA podporující otevřenost, transparentnost a boj proti korupci. Cílem této iniciativy je konkrétní závazek vlád podpořit rozpočtovou transparentnost, zvýšit občanskou angažovanost, bojovat s korupcí a transformovat se ve více otevřené, efektivní a odpovědné instituce. Závazky České republiky v rámci této iniciativy jsou vymezeny v tzv. Akčním plánu, který byl schválen vládou v dubnu tohoto roku a jehož sestavení koordinovala Sekce pro koordinaci boje s korupcí, která během jeho přípravy aktivně spolupracovala jak s ústředními správními úřady, tak nestátním neziskovým sektorem.

Dokumenty ke stažení

Koncepce katalogizace otevřených dat - zkrácená verze pdf 456kB
Koncepce katagolizace otevřených dat pdf 747kB
Metodika publikace otevřených dat pdf 498kB
Principy a praktické využití otevřených dat pdf 859kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: