Záznamy z jednání

3. 2. 1999 11:36

Záznam 4. schůze Bezpečnostní rady státu, 26. 1. 1999

            (přijata usnesení č. 16-18)

Jednání řídil předseda vlády a předseda Rady p. Miloš Zeman.

Program:

  1. Bezpečnostní strategie České republiky (předložil místopředseda vlády pro zahraniční a bezpečnostní politiku),
  2. Informace o přípravě návrhu zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a změně některých navazujících zákonů (předložil ministr vnitra),
  3. Zásady informačního a komunikačního zabezpečení složek integrovaného záchranného systému (předložil ministr vnitra),
  4. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty