Záznamy z jednání

19. 9. 2006 14:44

Záznam z 11. schůze BRS konané dne 13. 12. 2005

(přijata usnesení č. 96 - 114)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil ministr vnitra a místopředseda BRS Mgr. František Bublan (dále jen „místopředseda BRS“).

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti a informace o bezpečnostních opatřeních přijímaných v České republice v souvislosti s bojem proti terorismu
BRS vyslechla informace přednesené ministrem zahraničních věcí, ministrem obrany, velvyslancem ČR při NATO, ministrem vnitra a náměstkem ředitele Bezpečnostní informační služby (dále jen „BIS“) a přijala
usnesení č. 96.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

2. Bezpečnostní hrozby a rizika mající vliv na bezpečnost České republiky
BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala
usnesení č. 97.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

3. Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky
BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala
usnesení č. 98.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

4. Zpráva o zajištění obrany České republiky
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 99.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

5. Zpráva o stavu zajištění bezpečnosti České republiky v oblasti ochrany před mimořádnými událostmi
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 100.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

6. Informace o plnění úkolů Akčního plánu boje s nelegální migrací za rok 2005
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 101.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

7. Ustavení meziresortní pracovní skupiny pro zpracování komplexního materiálu k činnosti zdravotnických zařízení při řešení následků teroristických útoků
BRS projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala
usnesení č. 102.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro, 1 se zdržel.

8. Zpráva o fungování národního kontrolního režimu nakládání s rizikovými materiály
BRS projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala
usnesení č. 103.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

9. Komplexní informace o realizaci pilotního projektu vládního utajeného spojení
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 104.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

10. Informace o stavu zajištění ochrany malých letišť před zneužitím letového parku k teroristickým útokům a návrh opatření pro zlepšení systému ochrany
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 105.
Z 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

11. Zpráva o plnění usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 7. října 2003 č. 77, ke Komplexnímu materiálu k využití ochranného systému pražského metra po povodni v srpnu 2002, včetně vyčíslení předpokládaných finančních nákladů a harmonogramu postupné obnovy a modernizace ochranného systému metra
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 106.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

12. Zásady pro přípravu a provádění cvičení orgánů krizového řízení ČR
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 107.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

13. Výchozí údaje ke cvičení CMX 2006
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 108.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

14. Návrh na ustavení Komise pro udělení Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2006
BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala
usnesení č. 109.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

15. Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu ve 2. pololetí 2005
BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala
usnesení č. 110.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

16. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2006 s výhledem na 2. pololetí 2006
BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala
usnesení č. 111.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

17. Různé.
a) Informace o spojení mezinárodního terorismu s organizovaným zločinem s ohledem na financování terorismu a proliferaci zbraní hromadného ničení
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 112.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

b) Informace o Zapojení českého průmyslu do dodávek pro Armádu ČR
BRS projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala
usnesení č. 113.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

c) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů
BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala
usnesení č. 114.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

Pro informaci:
1. Informace o provedené aktualizaci Ústředního poplachového plánu integrovaného záchranného systému
2. Informace o provedeném cvičení Plán 2005
3. Vyhodnocení cvičení PODZIM 2005

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty