Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

26. 2. 2002 14:19

Záznam z 34. schůze BRS konané dne 26. 2. 2002

            (přijata usnesení č. 262 - 268)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen Rady) řídil předseda vlády a předseda Rady Ing. Miloš Zeman.

1. Aktuální informace k bezpečnostním opatřením souvisejícím s bojem proti terorismu ve světě a v České republice
Rada vyslechla informace přednesené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, ministrem obrany a náměstkem ministra vnitra a přijala
usnesení č. 262.
Ze 7 přítomných členů Rady hlasovalo 7 pro.

2. Souhrnná zpráva k aktualizaci priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 263.
Ze 7 přítomných členů Rady hlasovalo 7 pro.

3. Žádost o uvolnění mimořádných finančních prostředků pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost z kapitoly 398 – VPS zvláštní výdaje na obranu a bezpečnostní opatření Rada projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a přijala
usnesení č. 264.
Pro celkové usnesení ve variantě b) ze 7 přítomných hlasovalo 7 pro.

4. Zhodnocení možnosti participace České republiky na vybudování policejních sil rychlého nasazení, které budou součástí nevojenských kapacit v rámci ESDP Materiál byl na žádost ministra vnitra stažen z programu jednání.

5. Návrh na udělení Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky pro rok 2002 Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 265.
Ze 7 přítomných členů Rady hlasovalo 7 pro.

6. Informace o čerpání vyčleněných prostředků na humanitární pomoc při řešení důsledků kosovské krize v regionu jihovýchodní Evropy
Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 266.
Ze 7 přítomných členů Rady hlasovalo 7 pro.

7. Dopad přečíslování účastnických stanic veřejných pevných a veřejných mobilních telekomunikačních sítí v České republice na Ministerstvo vnitra
Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 267.
Ze 7 přítomných členů Rady hlasovalo 7 pro.

8. Informace o stavu pozorovatelen civilní ochrany
Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 268.
Ze 7 přítomných členů Rady hlasovalo 7 pro.

9. Různé
Náměstek ministra vnitra informoval Radu, že na zítřejším zasedání vlády ministr vnitra požádá o prodloužení stavu nebezpečí vyhlášeného přednostou okresního úřadu Děčín (již se musí řešit na úrovni vlády) v Hřensku, kde se dosud nepodařilo zabezpečit skály proti spadnutí.
Pro informaci:

1. Informace o opatření k zajištění bezpečnostní situace v České správě sociálního zabezpečení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty