Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

21. 3. 2005 16:17

Záznam z 5. schůze BRS konané dne 15. 3. 2005

(přijata usnesení č. 39 - 47)

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

 

ZÁZNAM

Z JEDNÁNÍ

SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU

konané dne 15. března 2005

(5. schůze)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen “BRS”) řídil předseda vlády a předseda BRS JUDr. Stanislav Gross (dále jen “předseda BRS”) a místopředseda BRS Mgr. František Bublan (body č. 4 až 7).

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti

BRS vyslechla informaci přednesenou ministrem zahraničních věcí, ministrem vnitra a náměstkem ministra obrany a přijala

u s n e s e n í č. 39.

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

2. Návrh koncepce na úseku správy státních hmotných rezerv a řešení krizových situací

BRS projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Správy státních hmotných rezerv a přijala

u s n e s e n í č. 40.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

3. Souhrnná zpráva k aktualizaci priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala

u s n e s e n í č. 41.

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

4. Závěry studie proveditelnosti informačního systému krizového řízení České republiky

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a ministrem informatiky a přijala

u s n e s e n í č. 42.

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

5. Zpráva o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za období 1. 1. 2004 – 31. 12. 2004

BRS projednala materiál předložený ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala

u s n e s e n í č. 43.

Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

6. Závěry výročního zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití

BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í č. 44.

Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

7. Informace o Mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2005, konaném ve dnech 3. – 5. května 2005 v Brně

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala

u s n e s e n í č. 45.

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

8. Různé.

a) Žádost o změnu výše garance na odstranění ekologické zátěže vzniklé před privatizací u společnosti Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s.

BRS projednala materiál předložený přesedou BRS a přijala

u s n e s e n í č. 46.

b) Informace o cvičné aktivaci Ústředního krizového štábu k přípravě opatření souvisejících s možným vznikem povodňového nebezpečí při tání nahromaděného sněhu na území České republiky

BRS vyslechla informaci přednesenou ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 47.

Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro.

Pro informaci:

1. Zpráva o průběhu hodnotící mise EU (Peer Evaluation) vztahující se k úrovni protiteroristických opatření v České republice

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty