Záznamy z jednání

23. 11. 2006 11:07

Záznam ze schůze BRS konané dne 16. 11. 2006

(přijata usnesení č. 154 - 160)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil v bodech č. 1) a 3) až 6) předseda vlády a předseda BRS Ing. Mirek Topolánek (dále jen „předseda BRS“) a v jeho nepřítomnosti ji v bodech č. 2) a 7) řídil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas (dále jen „místopředseda BRS“).

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti
BRS vyslechla informace přednesené politickým ředitelem Ministerstva zahraničních věcí, ministrem obrany a prvním náměstkem ministra vnitra a informatiky a přijala
usnesení č. 154.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

2. Jednání Severoatlantické rady NATO na úrovni hlav států a vlád v Rize 28. – 29. listopadu 2006 – agenda a pozice České republiky
BRS projednala materiál a vyslechla informace přednesené ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 155.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

3. Vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnostní politiky
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany, ministrem vnitra a informatiky a ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 156.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

4. Přehled objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 157.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

5. Informace o Plánu vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti České republiky na léta 2007 – 2008
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a předsedou Výboru pro civilní nouzové plánování a přijala
usnesení č. 158.
Ze 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

6. Informace o analýze právních předpisů vztahujících se k procesům krizového plánování a plánování obrany státu

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala
usnesení č. 159.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7.

7. Organizační řád odborné pracovní skupiny Ústředního krizového štábu pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a předsedou Výboru pro civilní nouzové plánování a přijala
usnesení č. 160.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

8. Různé.

Pro informaci:

1. Informace o vývojových trendech a přístupech některých evropských zemí v oblasti správy státních hmotných rezerv a řešení krizových situací

2. Informace k realizaci výstavby informačního systému krizového řízení ČR

3. Jednací řád Odborné pracovní skupiny pro energetickou bezpečnost

4. Informace o plnění úkolů vyplývajících z Optimalizace současného bezpečnostního systému ČR část č. 11/1 – role soukromého sektoru v bezpečnostním systému ČR

5. Informace o pracovní poradě sekretariátu Bezpečnostní rady státu a vybraných resortů s tajemníky bezpečnostních rad krajů k aktuálním otázkám zajišťování bezpečnosti České republiky, uskutečněné ve dnech 2. a 3. listopadu 2006.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty