Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Záznamy z jednání

29. 1. 2007 10:34

Záznam ze schůze BRS konané dne 18. 1. 2007

(přijata usnesení č. 1 - 6)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) v novém složení (12 členů) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Mirek Topolánek (dále jen „předseda BRS“).

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti
BRS vyslechla informace přednesené místopředsedou vlády pro evropské záležitosti, prvním náměstkem ministra zahraničních věcí, ministryní obrany a ministrem vnitra a informatiky a přijala

usnesení č. 1.
Z 10 přítomných členů BRS hlasovalo 10 pro.

2. Zajištění energetické bezpečnosti ČR, stav a riziko realizace hrozeb
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 2.
Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro a jeden se zdržel hlasování.

3. Plán cvičení orgánů krizového řízení na léta 2007 - 2009
BRS projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala

usnesení č. 3.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

4. Informace o plnění úkolů uvedených v „Harmonogramu dalšího postupu při zpracování Plánu obrany České republiky“
BRS projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala

usnesení č. 4.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

5. Prognóza vývoje lidských zdrojů v České republice z hlediska zabezpečení obrany státu na léta 2007 až 2016
BRS projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala

usnesení č. 5.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

6. Vyhodnocení meziresortního štábního cvičení orgánů krizového řízení s účastí výkonných prvků OCHRANA 2006
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala

usnesení č. 6.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

Pro informaci:

1. Informace o průběhu výstavby společného česko-slovenského bojového uskupení EU.

2. Informace o stavu plnění opatření uvedených v závěru materiálu Analýza možností a dopadů zavedení oprávnění příslušných orgánů za zákonem stanovených podmínek rušit a vypínat sítě elektronických komunikací.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty