Záznamy z jednání

24. 9. 2007 15:57

Záznam ze schůze BRS konané dne 18. 9. 2007

(přijata usnesení č. 38 - 43)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Mirek Topolánek (dále jen „předseda BRS“).

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti
BRS vyslechla informace přednesené ministryní obrany a ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 38.
Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

Podle schválené úpravy programu schůze BRS následovalo projednání materiálu předloženého jako bod č. 2 „Pro informaci“:

Zpráva o raketovém ohrožení ČR a možnostech jak tomuto ohrožení čelit
BRS projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala

usnesení č. 39.
Z 9 přítomných členů BRS hlasovalo 9 pro.

2. Transformace resortu Ministerstva obrany ČR
BRS projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala

usnesení č. 40.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

3. Analýza SWOT problémových okruhů činnosti Správy státních hmotných rezerv
Materiál byl stažen z programu schůze BRS.

4. Návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008
BRS projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala

usnesení č. 41.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

5. Zpráva o postupu ve výstavbě společného česko-slovenského bojového uskupení EU
BRS projednala materiál předložený ministryní obrany a přijala

usnesení č. 42.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

6. Nezbytná aktualizace strategických dokumentů obrany a bezpečnosti
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 43.
Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

Pro informaci:

1. Krizové mobilní telefony – Informace o postupu po ukončení smlouvy s Telefónika O2 Czech Republik, a.s.

2. Informace o spolupředsednictví České republiky ve Vyšší obranné skupině NATO pro otázky šíření zbraní hromadného ničení (Senior Defence Group on Proliferation)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty