Záznamy z jednání

24. 2. 2021 9:39

Záznam ze schůze BRS konané dne 22. února 2021

usnesení č. 1 - 5

ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU
konané dne 22. února 2021

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády
a předseda BRS Ing. Andrej Babiš.

A. Projednáno s rozpravou

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti a o aktuální bezpečnostní situaci v České republice

2. Národní strategie pro čelení hybridnímu působení
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 1.

4. Návrhy variant posuzování a omezování rizik spojených s dodavateli 5G sítí
BRS projednala materiál předložený ředitelem NÚKIB prostřednictvím předsedy BRS
a přijala
usnesení č. 3.

B. Projednáno bez rozpravy

6. Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027 (SecPro)
BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 4.

7. Návrh na poskytnutí záruky vládou České republiky pro Evropskou komisi ve smyslu nařízení EU 2018/1092 s cílem umožnit společnosti General Electric Aviation Czech s. r. o. účast v programu EDIDP s ohledem na plnění kritérií pro udělení výjimky společnostem ve vlastnictví subjektů mimo EU
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 5.

C. Pro informaci

  1. Zpráva o naplňování Koncepce rozvoje Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v roce 2020
  2. Průběžná zpráva o stavu systému podpory bezpečnostního výzkumu
  3. Informace o platnosti vyhlášeného I. stupně bezpečnostní ochrany vymezených objektů státní správy na území České republiky
  4. Informace o využití objektů a ploch Ředitelství silnic a dálnic a Celní správy České republiky ze strany Policie České republiky

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty