Záznamy z jednání

9. 7. 2009 13:55

Záznam ze schůze BRS konané dne 25. června 2009

(usnesení č. 18)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Jan Fischer, CSc. (dále jen „předseda BRS“).

 

Při zahájení schůze předseda BRS konstatoval, že z jednání se omluvil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí PhDr. Jan Kohout (zastupovala ředitelka bezpečnostního odboru Ministerstva zahraničních věcí Mgr. Jiřina Kozelková), ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle (zastupoval náměstek ministra pro evropské záležitosti Ing. Marek Mora) a guvernér České národní banky Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. Na schůzi BRS byl přizván ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta a náměstek ministra zemědělství Ing. Karel Tureček.

 

 

Informace o aktuální situaci v souvislosti s povodněmi na území České republiky

 

BRS projednala informace přednesené místopředsedou vlády a ministrem obrany, ministrem vnitra, ministrem dopravy, ministryní zdravotnictví, ministrem financí, ministrem zemědělství a náměstkem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru a přijala

 

u s n e s e n í    č. 18.

 

      

Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty