Záznamy z jednání

10. 4. 2009 10:44

Záznam ze schůze BRS konané dne 30. března 2009

(usnesení č. 1-8)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS Ing. Mirek Topolánek (dále jen „předseda BRS“).

           
1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti
BRS vyslechla informace přednesené místopředsedkyní vlády a ministryní obrany, ministrem zahraničních věcí a prvním náměstkem ministra vnitra a přijala
 
u s n e s e n í    č. 1. 
           
2. Problematika uzavření detenčního zařízení Guantánamo
      
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
 
u s n e s e n í    č. 2. 
 
3. Souhrnná zpráva k aktualizaci priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky
        
BRS projednala materiál předložený předsedou Bezpečnostní rady státu a přijala
 
u s n e s e n í    č. 3. 

4. Komplexní vyhodnocení přijatých opatření podle bodu II/2 usnesení vlády ČR ze dne 12. prosince 2007 č. 1381
          
BRS projednala materiál předložený ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala
 
u s n e s e n í    č. 4. 
 
Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro. 
 
5. Zpráva o stavu podzemních objektů na území České republiky
BRS projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a ředitelem Českého báňského úřadu a přijala
 
u s n e s e n í    č. 5.
 
 Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro. 
 
6. Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2008
      
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala
 
u s n e s e n í    č. 6.           
 
Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro. 
 
7. Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2010 a léta následující        
 
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala
 
u s n e s e n í    č. 7.           
 
Z 8 přítomných členů BRS hlasovalo 8 pro. 
 
8. Různé
 
a) Záměr zajišťování ochrany vzdušného prostoru České republiky
           
BRS projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a ministryní obrany a přijala
 
u s n e s e n í    č. 8. 
 
 b) Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2008 (ve srovnání s rokem 2007)
     
Materiál byl stažen z programu schůze BRS.
 
 c) Ústní informace ministra průmyslu a obchodu k problematice dodávek zemního plynu         
BRS vzala informaci přednesenou ministrem průmyslu a obchodu na vědomí.
 
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty