Pracovní orgány a odborné pracovní skupiny

Stálé pracovní výbory Bezpečnostní rady státu:

Pracovní orgány Bezpečnostní rady státu pro řešení krizových situací:

Koordinace čelení hybridnímu působení: