Pracovní orgány a odborné pracovní skupiny

Stálé pracovní výbory Bezpečnostní rady státu:

Pracovní orgán vlády k řešení krizových situací:

Koordinace čelení hybridnímu působení:

Řešení problematiky pandemie: