Bezpečnostní rada státu

 Pracovní porady s tajemníky bezpečnostních rad krajů

   Pracovní porada s tajemníky bezpečnostních rad krajů, konaná dne 31. října 2002

   Pracovní porada s tajemníky bezpečnostních rad krajů, konaná ve dnech 23. a 24. dubna 2002

   Pracovní porada s tajemníky bezpečnostních rad krajů, konaná dne 5. prosince 2001

   Pracovní porada s tajemníky bezpečnostních rad krajů, konaná dne 22. května 2001