Výbor pro civilní nouzové plánování

Výbor pro civilní nouzové plánování je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro oblast civilního nouzového plánování a pro koordinaci a plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu.