Výbor pro obranné plánování

Výbor pro obranné plánování je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro koordinaci plánování opatření k zajištění obrany České republiky.