Pracovní výbory

Stálé pracovní orgány Bezpečnostní rady státu:

Pracovní orgán Bezpečnostní rady státu pro řešení krizových situací

  • Ústřední krizový štáb (v gesci ministra obrany v případě vnějšího vojenského ohrožení České republiky, při plnění spojenecných závazků v zahraničí a při účasti ozbrojených sil České republiky v mezinárodních operacích na obnovení míru a udržení míru nebo v gesci ministra vnitra v případě ostatních druhů ohrožení České republiky, při poskytování humanitární pomoci většího rozsahu do zahraničí a při zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací v případě havárie a živelních pohrom)