Poradní a pracovní orgány, jejichž činnost nezajišťuje Úřad vlády ČR

31. 7. 2019 9:25

Uhelná komise

(zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí)

Uhelná komise byla zřízena usnesením vlády č. 565 ze dne 30. července 2019. Předsedy komise jsou ministr průmyslu a obchodu a ministr životního prostředí.

Více informací o činnosti komise na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter