Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky

Dne 11. ledna 2010 schválila vláda ČR svým usnesením č. 37 Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, který určuje dlouhodobé cíle v oblasti tří základních pilířů vývoje moderní společnosti v ČR – ekonomického, sociálního a environmentálního. Dokument je strukturován do 5 prioritních os (Společnost, člověk a zdraví; Ekonomika a inovace; Rozvoj území; Krajina, ekosystémy a biodiverzita; Stabilní a bezpečná společnost). Návazně bude připraven plán zavedení Strategického rámce do praxe s termínem předložení řešení vládě ČR k posouzení a schválení do 31. května 2010.

Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky

Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR

Rada vlády pro udržitelný rozvoj vytvořila Situační zprávu vývoje české společnosti a významných ukazatelů trendů ekonomického, sociálního i environmentálního pilíře udržitelného rozvoje České republiky.

Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR 2016

Souhrn Situační zprávyke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR 2016

Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR 2013

Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR 2012

Sourh Situační zprávy ke Strategickému rámci udržiželného rozvoje ČR 2012

Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje 2008 

Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje 2006 

Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje 2005 

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva RVUR za rok 2016

Výroční zpráva RVUR za rok 2015

Výroční zpráva RVUR za rok 2014

Výroční zpráva RVUR za rok 2013

Výroční zpráva RVUR za rok 2012

Výroční zpráva RVUR za rok 2011

Připojené dokumenty