Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

10. 5. 2012 14:59

NERV: Peníze z EU musíme "recyklovat"

Národní ekonomická rada vlády (NERV) diskutovala na svém pravidelném jednání v pondělí 30. dubna o budoucnosti Kohezní politiky EU v období 2014 – 2020. Zvláštní důraz byl přitom kladen na návratné finanční nástroje a jejich rostoucí význam.

V současnosti jsme často svědky plýtvání peněz z evropských fondů na neudržitelné a neúčelné projekty s nízkou efektivitou. Výsledkem bývají nezřídka zcela opačné než zamýšlené efekty, „tedy například místo ulehčení místním rozpočtům jejich dlouhodobé zatížení“, jak uvedl Michal Mejstřík, garant NERV pro oblast konkurenceschopnosti.

Zdroje z EU jsou navíc omezené a jejich alokace pro Českou republiku se do budoucna bude nevyhnutelně snižovat. Krom zvyšování efektivity se tak členové NERV zaměřili i na způsoby pokrytí výpadku peněz z EU na úrovni regionů České republiky.

Efektivnost, účelnost, udržitelnost

Způsob, jak splnit tyto dvě podmínky, je využití návratných finanční nástrojů. Garant skupiny NERV pro Rozpočtový rámec EU Petr Zahradník k tomu uvedl: „Návratné finanční nástroje nejsou zcela novým nástrojem, nejsou ale ani zdaleka v plném rozsahu využívány. Jejich relativní váha se do budoucna bude zvyšovat, v České republice toto navýšení bude více než trojnásobné.“

Návratné nástroje typu půjčka, záruka, přímý kapitálový vstup (private equity) či projektový dluhopis jsou zaměřeny na ekonomicky zdůvodnitelné projekty s reálnou schopností dosažení požadované návratnosti. Podle Petra Zahradníka je „charakteristickým rysem návratných nástrojů naplnění tří kladených požadavků: efektivnosti, účelnosti a udržitelnosti.“ Je navíc možné tyto nástroje kombinovat s klasickými dotacemi.

Náhrada za evropské fondy

Právě díky vybudování zdravého a spolehlivého instrumentária finančních návratných nástrojů vznikne možnost dlouhodobého „recyklování“ finančních zdrojů. „S přispěním soukromého kapitálu umožňují tyto prostředky překonat trvalý výpadek evropských zdrojů a alokovat kapitál do perspektivních rozvojových oblastí, což je cílem například i Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti,“ uvedl dále Petr Zahradník.

Příkladem v této oblasti může být Regionální operační program Moravskoslezsko, jehož zástupci přijeli členům NERV o svých zkušenostech poreferovat: „V našem regionu budeme mít rozvojový fond. Založili jsme něco, co bude nést ovoce dlouhá léta,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko David Sventek.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter