Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

23. 9. 2013 11:21

Jiří Schwarz: Poslanci na ústupu

Prezident Zeman zaplňuje volný prostor. Zastavit ho může jedině změna volebního systému

Jiří Schwarz II.Přímá volba prezidenta neznamenala jen omezení pravomocí obou komor Parlamentu České republiky, ale vytvořila prostor pro přerozdělení moci v systému zastupitelské demokracie. Arbitrární postoj prezidenta Zemana k ústavním zvyklostem České republiky není tolik překvapivý, když si uvědomíme několik závažných faktů a nových informací, které přinesla analýza chování námi volených zástupců v Poslanecké sněmovně, provedená Centrem ekonomických a tržních analýz.

Svými tradičními pravomocemi zasahuje český prezident převážně do sféry exekutivní a legislativní, prostřednictvím udělování milostí a amnestií také do pravomoci soudní. Miloš Zeman po nástupu do funkce hlavy státu jen využil projevů slabosti dlouhodobě neklidné koaliční vlády a rozpolcené Poslanecké sněmovny. Podle prvních výsledků výzkumu se členové rozpuštěné sněmovny chovali ještě méně odpovědně než jejich předchůdci ve volebním období 2006–2010.

Výzkum ukazuje, že poslanci nepracovali, jak by se od nich očekávalo. Lze to dokázat na datech, přestože měření pracovního výkonu poslance není elementárním úkolem. Neměří se počtem navržených či schválených zákonů, počtem hodin strávených ve sněmovně či v poslanecké kanceláři, protože tyto údaje buď nejsou k dispozici, nebo jejich interpretace není jednoznačná. Jediný relevantně měřitelný údaj, který lze přisoudit jednotlivému poslanci ve sněmovně, je účast na zasedání sněmovních výborů, které v legislativním procesu mají nezastupitelnou roli. V nich by mělo probíhat odborné projednávání a připomínkování jednotlivých zákonů.

Vysoký počet absencí na schůzích výborů demonstruje vlažné pracovní nasazení poslanců. Průměrná neúčast na zasedáních činila 28,11 procenta. Existuje jiná profese s podobně vysokou mírou absence? Vždyť s takovým absentérstvím nelze srovnávat ani veselá středoškolská léta, během nichž neúčast ve vyučování nebyla jen důvodem léčby skutečné nemoci, ale i výhybkou cestou do školy nebo kamufláží pro jiné, zajímavější aktivity v období vrcholné puberty. Pro srovnání: průměrná absence ve vyučování jedné pražské střední školy v minulém roce činila 15,19 procenta.

Bezejmenné hlasovací stroje

Slabá účast na práci ve výborech se často projevuje v málo kompetentní diskusi na schůzích Poslanecké sněmovny a v přijímání zákonů, které mají daleko k racionalitě a ke společensky prospěšnému řešení problémů. Zákon o obnovitelných zdrojích energie, resp. povinnost dotovaného výkupu fotovoltaické a jiné obnovitelné energie, nefunkční systém výplaty sociálních dávek či změny v centrálním registru motorových vozidel nejsou ojedinělými příklady selhání námi zvolených poslanců.

Příčinu jejich nízké kompetence nehledejme jen v nedobré vlastní volbě, ale také ve volebním systému. V našem poměrném volebním systému, kdy ve stínu krajských volebních lídrů se na stranických kandidátkách „propašují“ často bezejmenné hlasovací stroje, jež bůhvíkdo ovládá, je skrytý problém.

Tuto diagnózu nezpochybňuje žádná ze šesti zvolených Poslaneckých sněmoven od vzniku samostatné ČR. Například 21 procent poslanců nebylo během čtyřletého volebního období ani jednou zpravodajem k tiskům, 5,5 procenta poslanců ani jednou za čtyři roky nevystoupilo na schůzích sněmovny, 12,5 procenta poslanců vystoupilo méně než desetkrát a 66,5 procenta poslanců vystoupilo méněkrát, než činil průměr. „Skromnější“ ve vystupování byli levicoví poslanci, přičemž údaje za jednotlivé strany jsou k dispozici na www.primavolbaposlancu. cz.

Jedině změna volebního systému založená na menších volebních obvodech s jediným zvoleným poslancem, který bude odpovědný a kontrolovatelný voliči, může vytvořit z Poslanecké sněmovny ústavní instituci, která bude moci účinně čelit přímou volbou posíleným prezidentům a jejich přirozené snaze o posílení kompetencí. Osobnosti s odpovědností vůči voličům v poslaneckých lavicích namísto hlasovacích strojů bez vlastního názoru nepochybně zvýší kvalitu poslanecké práce, úroveň diskuse nad schvalovanými zákony, ideově posílí politické strany a zvýší prestiž dolní komory našeho parlamentu.

 

Publikováno v LN, 19.9.2013

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy