Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

15. 9. 2013 8:48

Rozhovor s Jiřím Schwarzem: ČSSD plánuje navýšit kapitál v ČMZRB

Pokud se ČSSD dostane po volbách k vládě, plánuje na rok 2015 navýšit kapitál v Českomoravské záruční a rozvojové bance.

Jiří Schwarz II.Ondřej KONRÁD, moderátor
--------------------
Pokud se ČSSD dostane po volbách k vládě, plánuje na rok 2015 navýšit kapitál v Českomoravské záruční a rozvojové bance. A ta se tak stane státním vlastnictvím a bude nabízet univerzální služby a konkurovat tak komerčním bankám. A to pod dozorem České národní banky. Podle stínového ministra financí ČSSD Jana Mládka by se tak posílila pozice a vliv státu. Odpůrci této myšlenky, jako například ex ministr financí Miroslav Kalousek hovoří buď o návratu k bankovnímu socialismu 90. let, anebo například jako člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník zase říká, že takovým způsobem nelze suplovat běžné bankovní operace, a to se také prý podle Zahradníka nebude zamlouvat Evropské komisi pro hospodářskou soutěž. A já ve vysílání vítám Jiřího Švarce, děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Dobrý den.

Jiří SCHWARZ, pedagog Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze
--------------------
Dobrý den. Už tři roky ne děkana.

Ondřej KONRÁD, moderátor
--------------------
Jo, tak pardon.

Jiří SCHWARZ, pedagog Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze
--------------------
Ale pořád, pořád vyučujícího.

Ondřej KONRÁD, moderátor
--------------------
Tak pardon, pardon, omlouvám se. A také Jaroslava Šulce, ekonomického experta Českomoravské komory odborových svazů. Dobrý den.

Jaroslav ŠULC, ekonomický expert Českomoravské komory odborových svazů
--------------------
Dobré odpoledne. Taky už tři roky nedělám vedoucího katedry financí. Dobrý odpoledne.

Ondřej KONRÁD, moderátor
--------------------
No, to jsem naštěstí nezmínil. Dobře, dobře. Já začnu vámi, pane Šulci. Protože jde o návrh ze strany, která je vám samozřejmě bližší. Jak se vlastně díváte na ten, na ten nápad, že by byla vybudována jakási vlastně banka, která by sice nabízela stejné služby jako banky soukromé, ale přitom byla plně státní?

Jaroslav ŠULC, ekonomický expert Českomoravské komory odborových svazů
--------------------
Tak, já považuju za veliký omyl, když byly zprivatizovány koncem 90. let prakticky všechny státní banky, protože to není normální. Na druhé straně je třeba říci, že existuje pořád jednak státní banka, nebo s výraznou státní účastí ta Českomoravská záruční a rozvojová jako exportní banka. Takže jde v podstatě jenom o návrh, o rozšíření portfolia pro Českomoravskou záruční a rozvojovou.

Ondřej KONRÁD, moderátor
--------------------
Hm. Pane Švarci, vy se díváte na ten nápad jak?

Jiří SCHWARZ, pedagog Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze
--------------------
Podívejte se, to není, to není nový nápad. Vždy přichází od sociální demokracie. Už v roce 2010 s tímto nápadem přišel David Rath, který říkal, že banky jsou pijavice na těle českého hospodářství. Protože neúměrně zdražily peníze, neposkytují žádné úvěry a ještě vybírají bankovní poplatky. Takže jedná se prostě o oprášení Rathovy myšlenky státní banky. Domnívám se, že to není dobrá koncepce, není to dobrá koncepce z toho důvodu, že náš bankovní systém je vysoce konkurenční, poskytuje dobré služby, protože nejde jen tak poskytovat úvěry někomu. Vždyť ty banky spravují peníze konkrétních subjektů, občanů, firem. A musí se starat přece o to, aby tyto peníze byly zhodnoceny. Aby o ně ti vkladatelé nepřišli. Protože pak už by bankám vůbec nic nesvěřili. Takže vytvořit dojem, že když tady budeme mít státní banku, která bude prostě pumpovat peníze do hospodářství na různé pochybné projekty, z které budou nevratné a nakonec to všechno skončí zase v podobné instituci, jako byla Česká konsolidační agentura, kterou, jejíž dluhy nakonec zaplatí daňoví poplatníci, tak si myslím, že to je skutečně velký hazard.

Ondřej KONRÁD, moderátor
--------------------
Dobře, to je názor pana Švarce. Pojďme si ale představit, že přece jenom, když tedy ČSSD ty volby vyhraje, bude třeba mít dokonce jednobarevnou vládu, tak ten návrh celkem hladce prosadí. Kde ale potom vlastně na ty, na ty úvěry může brát peníze? Respektive jak navýšit, odkud navýšit ten kapitál do, do té Českomoravské záruční a rozvojové?

Jiří SCHWARZ, pedagog Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze
--------------------
To se určitě ptáte mého kolegy pana Šulce, ne, na to se neptáte mě? Protože já to nevím.

Ondřej KONRÁD, moderátor
--------------------
No, dobře, dobře, zeptám se ...

Jaroslav ŠULC, ekonomický expert Českomoravské komory odborových svazů
--------------------
A vy jste to, pane kolego Ševčíku, pardon Švarci, vy jste se, já si vás pletu s novým děkanem, promiňte, Mirek by se musel divit. Já jsem si to vyslechl, vy jste si odpověděl sám přece vy dobře víte z platební bilance, jak obrovskou částku těch, jak říkáte, Davidových peněz Rathových, odsávají zahraniční banky z České republiky svým matkám do zahraničí. To jsou desítky miliard korun ročně. Takže jako když by se přiškrtil tento odliv krve z české ekonomiky, no, tak to je nádherný způsob, jak z těchto výnosů zainvestovat základní kapitál. Jinak ...

Ondřej KONRÁD, moderátor
--------------------
A na tu otázku konkrétně, odkud by se tam mohly ty peníze, takříkajíc, napumpovat?

Jaroslav ŠULC, ekonomický expert Českomoravské komory odborových svazů
--------------------
No, tak jako z těch, z těch výnosů, které dneska jaksi beztrestně odtékají do zahraničí. To je hrozně jednoduché. Ten David Rath měl jako zcela úplnou pravdu v této věci.

Ondřej KONRÁD, moderátor
--------------------
No, ale to už bychom mluvili o nějakém zestátnění i těch ostatních bank.

Jaroslav ŠULC, ekonomický expert Českomoravské komory odborových svazů
--------------------
Ale jaképak zestátnění? Promiňte, jaképak zestátnění? Tady se vytvoří nová banka, respektive tady se rozšíří portofolio současné banky o novou divizi, která bude, dejme tomu, poskytovat úvěry nejenom drobnému a malému a střednímu podnikání jako dneska, nebo jako už posledních 25 let, nebo 20 let. A vytvoří se nová divize třeba poskytování úvěru, já nevím komu. Do, do agro nebo do turistiky nebo, nebo domácnostem. To jako není problém. To má, ta banka tady existuje přece. Jde jenom o nápad rozšířit portfolio. Nic víc, nic míň. A jinak naprosto souhlasím s kolegou, že český bankovní trh je vysoce konkurenční a v téhle souvislosti, a mám-li být, i když jsem zastáncem toho názoru a byl jsem jejím propagátorem, tak na druhé straně v tomto silně konkurenčním prostředí vidím tu úlohu té budoucí banky jako velmi obtížnou, aby si našla místo na trhu. To, v tom nejsme jako v rozporu s panem kolegou.

Ondřej KONRÁD, moderátor
--------------------
Já, a vy si umíte představit, odkud by se ty, ten základní kapitál, který by ale musel být poměrně dost veliký, kdyby ta banka měla dělat to, o čem mluví pan Šulc, odkud by se ty peníze vzaly, pane Švarci?

Jiří SCHWARZ, pedagog Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze
--------------------
No, tak já si myslím, že jsem panu Šulcovi špatně rozuměl, když hovořil o znárodnění zisků. Myslím si, že v žádném případě ne znárodněním zisků stávajících soukromých bank.

Ondřej KONRÁD, moderátor
--------------------
Já jsem tomu totiž také tak rozuměl.

Jiří SCHWARZ, pedagog Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze
--------------------
Ani ne prostě jejich násilným transferem. Myslím si, že jedině lze navýšit základní kapitál Českomoravské záruční a rozvojové banky dotací ze státního rozpočtu. To je také, to je taky určitý názor, s kterým pracovala Národní ekonomická rada vlády pro určité rozšíření kompetencí Českomoravské záruční a rozvojové banky. Konkrétně se jednalo tehdy o studentské, o studentské půjčky pro vysokoškoláky. Takže to je jediná možnost. Jenže musíme si uvědomit, že pořád musíme zvažovat užití peněz ze státního rozpočtu, které je dáno například mandatorními výdaji, to je zákonný, to znamená na výdaje na poskytování veřejných statků a služeb v této zemi. A musíme zároveň porovnávat, co je důležitější. Protože jakmile ty peníze tedy z toho veřejného rozpočtu, z těch výdajů věnujeme bankám, tak je nemůžeme použít na něco jiného. Takže toto je, toto je samozřejmě politické rozhodnutí, ale s velmi, s velmi neelementárními ekonomickými základy.

Ondřej KONRÁD, moderátor
--------------------
Tak, já vám děkuji, pánové. To byl Jiří Švarc, ekonom, stejně tak ekonom Jaroslav Šulc. Ještě jednou díky za váš čas.

Jaroslav ŠULC, ekonomický expert Českomoravské komory odborových svazů
--------------------
Příjemný večer.

Jiří SCHWARZ, pedagog Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze
--------------------
Na slyšenou.

Ondřej KONRÁD, moderátor
--------------------
A ve studiu je se mnou Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu, vnitropolitický komentátor, dobrý večer, Petře.

Petr NOVÁČEK, vnitropolitický komentátor
--------------------
Hezký večer.

Ondřej KONRÁD, moderátor
--------------------
To byla docela zvláštní diskuse, poslouchal jste ji?

Petr NOVÁČEK, vnitropolitický komentátor
--------------------
Samozřejmě.

Ondřej KONRÁD, moderátor
--------------------
Máte pocit, že jde o vysloveně populistický nápad předvolební, anebo že je to cosi, co skutečně dovolí i levicoví ekonomové případné vládě ČSSD učinit?

Petr NOVÁČEK, vnitropolitický komentátor
--------------------
Podívejte se, pane kolego, já nejsem ekonom a oba pány ekonomy nebudu rozsuzovat. Jistě, že ta možnost učinit onu operaci tady existuje. Ale já vám, já se vám svěřím s něčím, co jsem vyslechl u kávy asi před 10 dny, když jsem se sešel s jedním vysokým funkcionářem sociální demokracie. S jedním z místopředsedů. Bavili jsme se o tom, co tak bude a může být. A on mi říkal, víte, u nás v Liďáku, jak oni říkají v Lidovém domě, je taková trošku obava. Obava z toho, že dostaneme-li se k vládní moci a zodpovědnosti, tak až se otevřou všechny ty skříně, tak na nás vypadnou takové věci, dluhy, nedostatky, že nám z toho půjde hlava kolem. Sociální demokracie je levicová strana s jasnými populistickými akcenty, která začla už dávno slibovat občanům, když my se dostaneme k moci, tak to, co tady napáchala pravicová vláda, vlastně dvě pravicové vlády předchozí, a zejména ministr financí Miroslav Kalousek, to my napravíme. Postupně to budeme napravovat. To, tak jsem rozuměl tomu, tomu obratu, až otevřeme skříně, nevíme, co na nás vypadne. Z hlediska sociální demokracie, toho, co bude třeba napravovat, protože takto svým voličům slibovala a slibuje. A je evidentně den ode dne přidává začínající předvolební kampaní, tak to může být spousta věcí. A na ty budeme muset sehnat prostředky a někoho, kdo by to zorganizoval. Takže já si docela dovedu představit, že to ta operace, která by měla Českomoravskou záruční a rozvojovou banku uzpůsobit k tomu, aby mohla například poskytovat i úvěry občanům a podobné úvěry, tak že ta operace může souviset právě s tímhle tím výhledem. Samozřejmě to je ekonomicky jasné. Jestliže ty peníze vezme ze státního rozpočtu stát a bude jimi dotovat základní kapitál této banky, tak, aby ho příslušným způsobem navýšil, tak se těch peněz nedostává někde jinde. Chci tím říci jedno, to jsem slyšel od jiného sociálního demokrata. Víte, já si tak povídám, jak už, jak tu politiku desetiletí sleduju, slyšel jsem tohle. My ať chceme nebo nechceme, i když se snažíme neslibovat nic, co není možné, tak se pod tlakem toho, co nastane, můžeme dostat do situace, že budeme muset toho dělat stále více a více, toho, co bude na státní rozpočet mimořádně náročné. A pak se my sami vlastně svými vlastními sliby, i když si to teď tak nepředstavujeme, nechceme, můžeme dostat do velkých potíží.

Ondřej KONRÁD, moderátor
--------------------
Tolik Petr Nováček. Díky za váš čas, Petře.

Petr NOVÁČEK, vnitropolitický komentátor
--------------------
Děkuju za pozvání. Na shledanou.

Ondřej KONRÁD, moderátor
--------------------
Hezký večer.

 

ČRo Plus, 10.9.2013

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy