Aktuality Etické komise České republiky

24. 1. 2017 15:48

Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

V úterý dne 24. ledna 2017 se v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, konalo další slavnostní předávání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise“).

Pamětní dekrety a odznaky z rukou Mgr. Jiřího Kauckého, předsedy Etické komise, převzali osobně Jindřich Hanzlíček, Ivo Fiedler a Bohuslav Hubálek. Za účastníky odboje a odporu proti komunismu oceněné in memoriam, Karla Pokorného a Františka Matějku, převzali pamětní listinu a odznak jejich rodinní příslušníci. Ocenění František Bím a Karel Žižka se ze slavnostního aktu omluvili ze zdravotních důvodů a dekrety a odznaky jim budou zaslány poštou.

Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

Dnešního slavnostního předávání se zúčastnila řada hostů - např. ministr kultury Daniel Herman, senátor Jiří Obrfalzer, vedoucí ÚV ČR Pavel Dvořák či státní tajemník ÚV ČR Petr Špirhanzl. Slavnostního aktu se dále zúčastnili představitelé Ministerstva obrany ČR, Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek, Ústavu pamäti národa, Konfederace politických vězňů a další čestní hosté.

Medailonky oceněných:

Jindřich Hanzlíček (nar. 1936) - převzal ocenění za veřejné politické a společenské protikomunistické postoje vyjádřené aktivním vystupováním na demonstraci proti peněžní reformě konané v Plzni dne 1. 6.1953 a psaním protikomunistických hesel od prosince 1954 do poloviny srpna 1955 v místě jeho tehdejšího zaměstnání na pile v Plzni – Doubravce, čímž naplnil § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.

František Bím (nar. 1925) - převzal ocenění za  své dlouhodobé protikomunisticky zaměřené postoje, které konsistentně zastával  již od doby výkonu trestu nastoupeného dne 18. 1. 1950 a na nichž setrval v době po podmínečném propuštění v roce 1964 a za jeho aktivní zapojení od 70. let 20. století do činnosti Sdružení bývalých politických vězňů ve Švýcarsku a časopisu Mukl, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. ve spojení s § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 262/2011 Sb.

Ivo Fiedler (nar. 1928) - převzal ocenění za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině okolo Zdeňka Slavíka, a to převážně ve druhé polovině roku 1949, čímž naplnil § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb. Členové této skupiny proti komunistickému režimu v Československu bojovali shromažďováním informací, přípravou plánů pro případ protikomunistického převratu, rozšiřováním letáků a získáváním dalších osob pro protikomunistickou činnost.

Bohuslav Hubálek (nar. 1933) – převzal ocenění za to, že se po svém odchodu do západního Berlína v roce 1952 vrátil zpět do Československa, kde plnil úkoly Václava Kučery, jenž byl napojen na zahraniční zpravodajskou službu demokratického státu, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb. (proces „Hubálek a spol.“); ve smyslu ust. § 5 zákona č. 262/2011 Sb. se Bohuslavu Hubálkovi přiznává postavení válečného veterána.

Karel Žižka (nar. 1950) - převzal ocenění za aktivní působení ve skupině novojičínských studentů, kteří naplánovali a vykonali odbojové akce v období od podzimu 1968 do ledna 1970, jako například rozbití oken příslušníkovi StB, rozbití vývěsního štítu SČSP, šíření letáku k výročí upálení Jana Palacha, a dále za aktivní šíření časopisu Svědectví a knih Pavla Tigrida, čímž naplnil formy odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 3 a dle ust. §3 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2011Sb.

Karel Pokorný (nar. 1926, zemř. 2015) – byl oceněn za poskytnutí pomoci a podpory v květnu 1950 Ladislavu Liptákovi s vědomím, že tento na území Československa jakožto agent britské zpravodajské služby vyvíjí ve prospěch této služby zpravodajskou činnost protikomunistického charakteru a skrývá se před bezpečnostními orgány, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. (proces „Karlík Jan a spol.“); žádost podala manželka, paní Věra Pokorná.

František Matějka (nar. 1928, zemř. 2013) – byl oceněn za poskytnutí pomoci a podpory v roce 1948 Janu Karlíkovi s vědomím, že tento na území Československa vyvíjí činnost protikomunistického charakteru a skrývá se před bezpečnostními orgány, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. (proces „Karlík a spol.“); žádost podala manželka, paní Františka Matějková.

Rozšířené medailónky najdete na: http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=983


Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
Etická komise byla zřízena zákonem č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, především z toho důvodu, aby plnila roli odvolacího orgánu proti rozhodnutím Ministerstva obrany o zamítnutí žádostí o udělení statusu účastníka odboje a odporu proti komunismu, zejména v těch případech, kdy se z hlediska věcného posouzení jedná o případy hraniční a komplikované.

Etická komise má 9 členů. Členy Etické komise jsou významné osobnosti společenského a politického života, z nichž se mnohé samy postavily proti komunistickému režimu v Československu, tj. prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., Ludmila Rakušanová, Mgr. Miloš Rejchrt, doc. JUDr. Petr Pithart, CSc. a dále osobnosti, které se svou činností zasadily o přijetí zákona č. 262/2011 Sb. nebo se dlouhodobě problematikou totalitních režimů a historií obecně zabývají, tj. MVDr. Jiří Liška, JUDr. Jan Kudrna Ph.D., PhDr. Jiří Rajlich, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., místopředseda Etické komise, a Mgr. Jiří Kaucký, předseda Etické komise.

Více informací: http://www.etickakomisecr.cz/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter