PhDr. Jan Kalous, Ph.D.

PhDr. Jan Kalous, Ph.D.

(nar. 1972)

Historik. Vystudoval obor historie – politologie se zaměřením na dějiny východní a jihovýchodní Evropy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Disertaci obhájil na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1999-2007 pracoval jako dokumentarista na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR, v letech 2008-2020 byl zaměstnancem Ústavu pro studium totalitních režimů. V současnosti je ředitelem Muzea paměti XX. století, instituce zřízené hlavním městem Prahou. Pedagogicky působil na Univerzitě Pardubice, přednáší na Academia Rerum Civilium v Kutné Hoře. Předmět jeho odborného zájmu tvoří dějiny Státní bezpečnosti, Komunistické strany Československa, politických procesů, událostí let 1968-1969 a zásahů komunistického režimu do sportu. Je autorem několika výstav, publikoval řadu studií. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter