PhDr. Prokop Tomek, Ph. D.

PhDr. Prokop Tomek

(nar. 1965)
místopředseda

 Původně se vyučil obráběčem kovů a v letech 1983-1996 pracoval s výjimkou dvouleté základní vojenské služby vesměs v dělnických profesích. V letech 1993-1997 vystudoval dálkově gymnázium. Absolvent magisterského studia historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2006) a v současnosti externí doktorand na Ústavu českých dějin FF UK. Od srpna 1989 byl signatářem Charty 77 a od roku 1991 dodnes je členem Amnesty International V letech 1996 – 2007 pracoval na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. V současné době je historikem ve Vojenském historickém ústavu v Praze. Aktivně vystupuje na vědeckých konferencích s poválečným zaměřením. Je autorem a spoluautorem výstav, samostatných publikací a článků ve sbornících a odborných časopisech věnovaných různým tématům z doby komunistické totality, například komunistickému vězeňství v Československu, Rádiu Svobodná Evropa a Státní bezpečnosti. V poslední době se věnuje zejména problematice druhého a třetího odboje.V letech 2006 – 2009 vedl kurz „Vyrovnání s minulostí“ a cyklus přednášek o třetím odboji na Univerzitě Pardubice.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter