Dokumenty Etické komise České republiky

27. 2. 2014 10:20

Etická komise předala dekrety a odznaky oceněným účastníkům třetího odboje

MedaileV úterý dne 25. února 2014 se v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, uskutečnilo slavnostní předání pamětních dekretů a odznaků oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu.

Slavnostního předávání ocenění se zúčastnili ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier a ministr kultury Mgr. Daniel Herman, který při této příležitosti pronesl projev. Za Etickou komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu promluvil prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.

Pamětní dekrety a odznaky předal oceněným účastníkům třetího odboje Marii Susedkové, Růženě Popílkové a Vladislavu Palátovi předseda Etické komise České republiky Mgr. Jiří Kaucký.

Slavnostního předávání se dále zúčastnil náměstek ministra obrany pro legislativu a veřejnou diplomacii Jakub Kulhánek, MA, náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ředitelka sekce Mgr. Kateřina Valachová, PhD., místopředseda Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Lukáš Jelínek, ředitel kanceláře Ústavu pro studium totalitních režimů Ing. Mgr. Michael Pelíšek, ředitelka Archivu bezpečnostních složek Mgr. Světlana Ptáčníková, ředitelka Národního archivu PhDr. Eva Drašárová, CSc., zástupci Ministerstva obrany ČR a další čestní hosté. Za Ústav pamäti národa v Bratislavě se slavnostního předávání zúčastnil předseda Správní rady ÚPN PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD. a Ing. Marián Gula.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter