Ocenění účastníci

22. 9. 2017 16:28

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Ing. Ivan Pokorný

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Ing. Ivanu Pokornému, nar. dne 27.02.1964, za činnost spočívající v šíření informací z poslechu rádia Hlas Ameriky a rovněž vyhotovení a umístění v Domově mládeže v Ústí nad Labem dne 13.11.1982 na smutečně vyzdobené nástěnce písemného vyjádření nesouhlasu s komunistickým režimem, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

Pan Ivan Pokorný v době svých studií na Střední průmyslové škole v Ústí nad Labem poslouchal Hlas Ameriky a informace, které se v něm dozvěděl, poté šířil dále mezi své spolužáky.

Dne 15.11.1982 v 17:00 hodin pan Ivan Pokorný vyvěsil jím zhotovený leták urážející jak zesnulého předsedu prezídia Nejvyššího sovětu a  generálního tajemníka ÚV KSSS, tak i Sovětský svaz a Sovětskou armádu představující represivní složku komunistického režimu, přičemž tento leták vyvěsil v chodbě Domova mládeže v Ústí nad Labem na smuteční nástěnce vyhotovené k příležitosti jeho úmrtí, a to v den pohřbu Leonida Iljiče Brežněva.

Rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 18.01.1983 byl pan Ivan Pokorný uznán vinným ze spáchání trestného činu pobuřování a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 15 měsíců nepodmíněně. Na svobodu byl podmíněně propuštěn dne 25.08.1983.

Vyvěšení letáku a způsob, jakým byla situace řešena ze strany orgánů komunistického zřízení, měly velký dopad na život na Střední průmyslové škole a mimo jiné vyvolaly mezi studenty a učiteli diskuze ohledně komunistického režimu, jeho racionálnosti a správnosti.

Etická komise také ocenila pevný charakter pana Ivan Pokorného, který ačkoliv byl vyslýchán ve velmi mladém věku, neprozradil osoby, které mu pomáhaly s textací protikomunistického letáku, a všechnu vinu vzal na sebe.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty