Ocenění účastníci

22. 9. 2017 16:25

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jan Přikryl

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Janu Přikrylovi, nar. dne 11.07.1913, zemř. dne 12.07.1949, dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., za aktivní působení v odbojové skupině „Světlana“ v březnu 1949, přičemž členové této organizace proti komunistickému režimu v Československu bojovali především rozšiřováním protirežimních letáků, přípravou ozbrojeného odporu, budováním odbojových buněk a získáváním dalších osob pro protikomunistickou činnost

Pan Jan Přikryl se zapojil do protikomunistického odboje po únoru 1948, a to jako člen odbojové skupiny „Světlana“, která byla jednou z největších ilegálních protikomunistických skupin v Československu, přičemž byl v březnu 1949 nápomocen vyhledání úkrytů, kde by se mohli skrýt lidé, kteří vstoupili po únoru 1948 do ilegality, a dále také mimo jiné pomohl ukrýt množství zbraní odbojové skupiny „Světlana.“

Po vyzrazení části odbojové skupiny „Světlana“ se rozhodl pan Jan Přikryl v polovině roku 1949 pro útěk do zahraničí, avšak krátce po půl osmé večer při pokusu přejít českoněmecké hranice byl zastřelen příslušníky pohraniční stráže u obce Salajna v západních Čechách.

Žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu podala za jeho osobu dcera, paní Božena Kocůrková.

Etická komise také ocenila skutečnost, že se pan Jan Přikryl zapojil do ozbrojeného boje za obnovu svobody a demokracie již proti nacistickým okupantům, a to v rámci odbojové skupiny I. československá partyzánská brigáda Jana Žižky, kde působil jako partyzán střelec.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty