Ocenění účastníci

22. 9. 2017 16:28

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jaromír Kampas

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Jaromíru Kampasovi, nar. dne 12.08.1927, za činnost vyvíjenou od roku 1947 do 25. února 1948 v rámci Svazu přátel USA, jehož pobočky byl v Jihlavě jednatelem, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 5 zákona č. 262/2011 Sb., a dále za své veřejné politické a společenské protikomunistické postoje veřejně zastávané v období od 25. února 1948 od svého zatčení v roce 1949, za něž byl závažně postižen, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 téhož zákona.

Jaromír Kampas se jako jednatel pobočky Svazu přátel USA v Jihlavě podílel na její informační činnosti dotýkající se politické, sociální a hospodářské situace, která panovala v USA a konfrontovala ji s nedemokratickými změnami v Československu nastalými po volbách v roce 1946 v období tzv. třetí republiky, kdy se předsedou vlády stal Klement Gottwald, čímž pomáhal příjemcům těchto informací poskytovat nezkreslený pohled na situaci a směřování Československa s ohledem na komunistickou hrozbu. Poté, co byl Svaz přátel USA krátce po 25. únoru 1948 zrušen, pokračoval pan Jaromír Kampas v zastávání protikomunistických postojů. Mimo jiné udržoval korespondenční styk s paní Marií Benešovou, učitelkou působící v USA, která s jeho vědomím předávala jím poskytnuté informace o vývoji událostí v komunistickém Československu v USA publikujícímu novináři, za účelem jejich zveřejnění. V dubnu roku 1949 se pak pan Jaromír Kampas společně s dalšími dvěma osobami pokusil o útěk z Československa, při němž byl zadržen československými bezpečnostními složkami.

            Následně byl pan Jaromír Kampas odsouzen dne 28.07.1949 rozsudkem Okresního soudu v Chotěboři pro trestný čin neoprávněného opuštění území republiky k  trestu těžkého žaláře v délce trvání dvou let nepodmíněně a dalším trestům. V předmětném rozsudku byly vzaty k jeho tíži výše uvedené jím zastávané protikomunistické postoje, a byl tak jako jediný z trojice zadržených při pokusu o útěk z Československa odsouzen.

Z výkonu trestu těžkého žaláře byl pan Jaromír Kampas propuštěn dne 9. dubna 1951.

            Etická komise ocenila i skutečnost, že se pan Jan Kampas i v době výkonu svého trestu pokusil z věznice odeslat paní Marii Benešové moták informující o situaci v komunistickém vězení, jež však byl příslušníky bezpečnostních složek věznice zadržen.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty