Ocenění účastníci

22. 9. 2017 16:28

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jaroslav Melichar

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Jaroslavu Melicharovi, nar. dne 14.11.1921, zemř. dne 10.05.1993 pro protikomunistickou činnost spočívající v pomoci Benediktu Bednářovi v roce 1949, který v Československu vykonával protikomunistickou činnost, s vědomím, že Benedikt Bednář je na útěku a je pronásledován bezpečnostními orgány a v aktivním působení při zakládání pobočky K-231 v Brně v roce 1968, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

Jaroslav Melichar poskytl se svojí sestrou Miladou Petříkovou v roce 1949 nocleh, potravinovou, finanční a další pomoc Benediktu Bednářovi s vědomím, že tento v Československu vykonával v dané době protikomunistickou činnost spočívající v působení v protikomunistické skupině kolem Bohumila Havlína, přičemž si byl pan Jaroslav Melichar vědom toho, že Benedikt Bednář je pronásledován tehdejšími bezpečnostními orgány.

Za uvedené jednání byl pan Jaroslav Melichar dne 23.02.1950 rozsudkem Státního soudu v Praze, odd. Brno, uznán vinným z trestného činu velezrady dle zákona na ochranu lidově demokratické republiky a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 10 let a k dalším trestům. Propuštěn na svobodu byl na základě milosti prezidenta republiky dne 30.12.1954.

Pan Jaroslav Melichar se rovněž aktivně zapojil do zakládání pobočky K-231 pro okres Brno-venkov v roce 1968, kdy se stal náhradníkem jednatele prozatímního výboru K-231 pro okres Brno-venkov, který byl ustaven dne 27.04.1968.

Jaroslav Melichar zemřel dne 10.05.1993. Žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu podala za jeho osobu manželka, Marie Melicharová.

Etická komise ocenila u Jaroslava Melichara zejména tu skutečnost, že jeho pomoc byla opakovaná, přičemž v protikomunistické činnosti pokračoval rovněž po svém propuštění z výkonu trestu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty