Ocenění účastníci

22. 9. 2017 16:28

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Jiří Novák

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Jiřímu Novákovi, nar. dne 12.07.1952, za veřejné politické a společenské protikomunistické postoje kritizující komunistický režim a jeho představitele vyjádřené především od konce roku 1978 do února 1979, za což byl závažně postižen, čímž naplnil znaky odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 4 písm. zákona č. 262/2011 Sb.

Jiří Novák v uvedeném období na svém pracovišti v n. p. Lacrum Hodonín a na veřejně přístupných místech v Hodoníně soustavně projevoval své postoje zaměřené proti komunistickému společenskému a státnímu zřízení. Pan Jiří Novák veřejně kritizoval komunistický režim, komunistickou stranu a její členy, politickou situaci v ČSSR, přičemž i opakovaně konfrontoval se svými protikomunistickými názory člena KSČ, který byl jeho spolupracovníkem.

Pro toto jednání bylo s panem Jiřím Novákem zahájeno trestní řízení, přičemž byl Okresním soudem v Hodoníně dne 30.05. 1979, odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 18 měsíců nepodmíněně dle ust. § 100 odst. 1) písm. a) a c) tr. zák. pro spáchání trestného činu pobuřování, se zařazením do I. nápravně výchovné skupiny s ochranným dohledem v rozsahu 2 let. Trest vykonal pan Jiří Novák celý, včetně ochranného dohledu.

Etická komise mimo jiné ocenila skutečnost, že pan Jiří Novák neváhal se svými názory konfrontovat přímo člena komunistické strany, který v následném procesu ochotně v jeho neprospěch svědčil.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty