Ocenění účastníci

22. 9. 2017 16:27

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Milan Procházka

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Milanu Procházkovi, nar. dne 18.03.1935, za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině bývalých junáků vedených panem Evženem Paloncým v letech 1949 a 1950, přičemž členové této organizace proti komunistickému režimu v Československu bojovali především zhotovováním a rozšiřováním protirežimních letáků, plakátů, protikomunistických hesel a prováděním sabotáží, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

V období let 1949 a 1950 působila v okolí Jeseníku pod vedením pana Evžena Paloncého skupina bývalých junáků proti komunistickému režimu, zejména psaním protikomunistických hesel na veřejných prostranstvích, zhotovováním protikomunistických letáků a plakátů a jejich následným vyvěšováním, a dále založením a pokusem o založení požáru s cílem zničit státní majetek. Pan Milan Procházka se jako člen této skupiny podílel na rozšiřování protikomunistických letáků, pomáhal při vylepování protikomunistických plakátů vyhotovených k příležitosti výročí narození československého prezidenta Edvarda Beneše a také pomáhal doručovat podle pokynů pana Evžena Paloncého dopisy do mrtvých schránek.

Část členů této skupiny byla následně rozsudkem Státního soudu oddělení Brno ze dne 25.01.1951 odsouzena pro spáchání trestných činů velezrady, žhářství, krádeže a sdružování proti státu mimo jiné k trestům odnětí svobody v rozmezí od 2 do 9 let, část skupiny včetně pana Milana Procházky však zůstala neodhalena.

V roce 1952 se pan Milan Procházka pokusil společně s dalšími osobami ilegálně překročit státní hranici. Při tomto pokusu byl zadržen a následně byl shledán vinným ze spáchání trestného činu opuštění republiky a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 4 měsíců, přičemž mu byl jako mladistvému obviněnému povolen podmíněný odklad výkonu trestu na zkušební dobu 3 roků.

Etická komise mimo jiné ocenila skutečnost, že pan Milan Procházka již v mladistvém věku prokázal své vyspělé demokratické přesvědčení a po také že návratu členů protikomunistické skupiny Evžena Paloncého z vězení se od nich neodvrátil a pomáhal jim zařadit se zpět do života.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty