Ocenění účastníci

21. 3. 2013 7:37

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Pavel Hanč

Etická komise udělila osvědčení o účasti v odboji a odporu proti komunismu pana Pavla Hanče, nar. 24. 8. 1926, zemř. 20. 2. 2007, jeho manželce paní Haně Hančové, za účast Pavla Hanče na aktivitách hnutí Katolická akce směřovaných proti komunistickému režimu v Československu v letech 1948 – 1953, které naplňují formu odboje a odporu proti komunismu podle § 3 odst. 3 ve spojení s § 3 odst. 2 písm. a) a b) zák. č. 262/2011 Sb.

Pavel Hanč se narodil 24. 8. 1926, po II. světové válce začal studovat na pedagogické fakultě UK v Praze, byl aktivním členem hnutí Katolická akce od roku 1947, kdy byl pro práci v hnutí získán svou spolužačkou z pedagogické fakulty University Karlovy v Praze Miladou Kloubkovou. Složil slib ve Svatováclavké kapli na Pražském Hradě před vedoucím Katolické akce p. Alexandrem Heidlerem. Poté aktivně působil v kroužku Katolické akce (uskutečňujícím její program) působícím v rámci České ligy akademické na pedagogické fakultě UK, který vedla Milada Kloubková. Pavel Hanč tento kroužek také sám několikrát vedl, a to až do roku 1949, tj. i po 25. 2. 1948. V rámci kroužku patřil mezi aktivnější členy, podílel se na mnohých aktivitách spojených s činností kroužku (např. na organizaci mší v kostele Sv. Salvatora, duchovních kursů, plesů, agapé a dalších společenských akcí).

Pavel Hanč získával pro Katolickou akci další členy a aktivně mezi ně šířil literaturu, která nebyla sice do rozkolu katolické církve a komunistického režimu v červnu 1949 formálně zakázána a byla „veřejně“ přístupná, nicméně byla zjevně a nezpochybnitelně protikomunisticky zaměřena. V letech 1948 až 1949 šířil Pavel Hanč pastýřské listy, dále encykliky Pia XI., které jsou zjevně protikomunistické, a dále např. cyklostylované překlady knih „Křesťanský humanismus“ od Jacquese Maritaina, „Křesťanský realismus a dialektický materialismus“ od Dominika Pecky, Artura Pavelky a Bohdana Chudoby, a „Křesťanství a komunismus“ od L. J. Lebreta , jejichž obsah je rovněž zjevně protikomunisticky zaměřen. Z uvedených knih vyplývá, že „křesťanský humanismus“, který je zde srovnáván s marxistickým materialismem a komunismem a jehož cílem je, dnešními slovy, rozvoj svobody a demokracie, je nejen ideovým, duchovním, ale i politickým reálným cílem, který je třeba uskutečňovat.

Uvedeným jednáním z let 1948 až 1949 naplnil tedy Pavel Hanč formu odboje a odporu proti komunismu uvedenou v § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2011 Sb. spočívající v rozšiřování materiálů nebo veřejných vyjádření zaměřených přímo nebo nepřímo na obnovu svobody a demokracie nebo na oslabení komunistického režimu, přičemž se touto činností přímo aktivně podílel na činnosti Katolické akce v rámci České ligy akademické.

Pavel Hanč dále vědomě půjčoval svůj byt ke schůzkám tehdy již ilegálního katolického hnutí (Rodina v rámci Katolické akce), tj. ještě v roce 1951 resp. 1952. To svědčí o skutečnosti, že tímto způsobem pomáhal činnosti tehdy již zjevně ilegálního hnutí Katolické akce (byť v té době konal vojenskou službu), když umožnil, aby se v jeho bytě tyto schůzky konaly. V řízení bylo rovněž prokázáno, že v roce 1953 (v době výkonu vojenské služby) zkontaktoval Pavel Hanč Karla Nováka s Miladou Kloubkovou, o níž věděl, že je činná v hnutí Katolické akce. Dále je zřejmé, že souhlasil s návrhem Milady Kloubkové, že je třeba finančně podpořit rodiny osob, které již byly z řad členů Katolické akce zatčeny, a podpořil tento požadavek Milady Kloubkové i finančně.

Tímto svým jednáním naplnil Pavel Hanč formu odboje a odporu proti komunismu uvedenou v § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. spočívající v prokazatelně protikomunistické činnosti zaměřené přímo nebo nepřímo na obnovu svobody a demokracie nebo na oslabení komunistického režimu.

Za toto své jednání byl Pavel Hanč v roce 1953 zatčen a rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 2. 6. 1954 v procesu s „Jitkou Malíkovou a spol.“ uznán vinným trestným činem sdružování proti republice podle § 80 odst. 1 trestního zákona č. 86/1950 Sb. a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 4 roků a k trestům dalším. Po návratu z výkonu trestu již nemohl vykonávat své učitelské povolání a vykonával úřednickou práci.

Pavel Hanč zemřel v roce 2007. O udělení osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu požádala za svého zemřelého manžela paní Hana Hančová.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty