Ocenění účastníci

22. 9. 2017 16:29

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Stanislav Šmic

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu Stanislavu Šmicovi, nar. dne 02.11.1927, za poskytnutí noclehu Richardu Ledererovi skrývajícímu se před bezpečnostními orgány a před zatčením, a to po jeho příchodu do Československa v roce 1949 a zprostředkování dalšího noclehu u Jana Študenta s vědomím, že Richard Lederer vykonává v napojení na zpravodajskou službu demokratického státu (CIC) na území Československa protikomunistickou činnost, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

Stanislav Šmic poskytl v roce 1949 nocleh a další podporu panu Richardu Ledererovi, jenž v Československu po svém příchodu z demokratického zahraničí vykonával protistátní činnost ve spojení se zpravodajskou službou demokratického státu (CIC) a skrýval se před bezpečnostními orgány. Mimo poskytnutí přístřešku a jídla pan Stanislav Šmic rovněž poskytl svůj byt pro místo schůzky pana Richarda Lederera a pro něho pracujícího pana Josefa Slacha, jejímž předmětem bylo předání informací o osobách pracujících ve „Stalinových závodech.“ Pan Stanislav Šmic dále zprostředkoval další nocleh pana Richarda Lederera u pana Jana Študenta, o kterém věděl, že rovněž nesouhlasí s tehdejším režimem a u kterého bude pan Richard Lederer v bezpečí před bezpečnostními orgány.

Za uvedené jednání byl pan Stanislav Šmic rozsudkem Státního soudu v Praze uznán vinným z trestného činu účastenství na velezradě dle zákona na ochranu lidově demokratické republiky a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 12 let a k dalším trestům. Dne 19.12.1958 byl Stanislav Šmic podmínečně propuštěn se zkušební dobou na 4 roky.

  Etická komise u pana Stanislava Šmice ocenila tu skutečnost, že k pomoci Richardu Ledererovi přistoupil bez váhání a ve velmi mladém věku bez ohledu na riziko následného odsouzení, ke kterému nakonec došlo.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty