Dokumenty Etické komise České republiky

2. 8. 2013 9:43

Prohlášení podle § 16 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Dnem 1. srpna 2013 Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu ve správních řízeních, k jejichž vedení je dle § 7 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, příslušná, u listin vyhotovených v anglickém, francouzském a německém jazyce nevyžaduje úředně ověřený překlad do jazyka českého; to se netýká písemností uvedených v § 53 odst. 3 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter