Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

23. 11. 2016 11:41

Avízo: Legislativní rada vlády projedná návrh zákona o veřejné neziskové zdravotnické organizaci

Návrh zákona o veřejné neziskové zdravotnické organizaci má na programu Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání ve čtvrtek 24. listopadu od 9:30 hodin.

Návrh zákona o veřejné neziskové zdravotnické organizaci:
Cílem návrhu zákona je upravit novou právní formu právnické osoby – veřejnou neziskovou zdravotnickou organizaci, jejíž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. V rámci této právní formy budou upraveny také univerzitní nemocnice, na které se změní stávající fakultní nemocnice. Zakladatelem veřejné neziskové zdravotnické organizace bude moci být právnická i fyzická osoba.
Hlavní činnost veřejné neziskové zdravotnické organizace nebude podnikáním. Výnosy veřejné neziskové zdravotnické organizace bude možné využít pouze na úhradu nákladů spojených s její činností.
Zdravotní pojišťovny budou mít povinnost uzavřít s veřejnou neziskovou zdravotnickou organizací smlouvu o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb za podmínek, které budou stanoveny právními předpisy o veřejném zdravotním pojištění.
Tímto zákonem bude rovněž provedena změna právní formy státních příspěvkových organizací poskytujících lůžkovou zdravotní péči, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví, na veřejné neziskové zdravotnické organizace.
Zákon předkládá Ministerstvo zdravotnictví (MZD).  

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter