Aktuálně

11. 7. 2013 13:37

Výsledky 123. zasedání LRV dne 11. 7. 2013

Legislativní rada vlády projednala na svém 123. zasedání ve čtvrtek 11. července 2013 následující návrh zákona:


1. Návrh věcného záměru zákona o stavebních úřadech (předkládá ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský) – č.j. 633/13.


Cílem předloženého návrhu věcného záměru zákona je reforma výkonu státní správy v oblasti věcně upravené stavebním zákonem a zákonem o vyvlastnění, tj. převedení působnosti na úseku územního plánování, územního řízení, stavebního řádu a vyvlastnění z dosavadních úřadů územního plánování, obecných stavebních úřadů a vyvlastňovacích úřadů zařazených organizačně do úřadů územních samosprávných celků do nově zřízené samostatné třístupňové soustavy stavebních úřadů - správních úřadů, které budou orgány státu.
Návrh zákona tak reaguje na potřebu odstranit přetrvávající roztříštěnost právní úpravy, zvýšit profesionalitu a nestrannost rozhodování ve věcech územního plánování, územního řízení, stavebního řádu a vyvlastnění a řešit rizika tzv. systémové podjatosti zaměstnanců zařazených do obecních a krajských úřadů, vykonávajících přenesenou působnost v oblasti územního plánování, územního řízení a stavebního řádu. Návrh věcného záměru zákona je předkládán jako součást strategických opatření vlády omezujících prostředí pro korupci a klientelismus ve veřejné správě.


Legislativní rada vlády s ohledem na návrh zásadní koncepční změny doporučila vládě k posouzení dvě varianty řešení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter